Handen Schudden_3-344d71d7-3edc-40a5-a68b-e4c56f9441a3.jpg
Eerstelijnszorg 16-05-2019

Onderhandelaarsakkoord paramedische zorg 2019-2022 bereikt

Samen met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en overheid hebben de zorgverzekeraars een onderhandelaarsakkoord bereikt. De bestuurlijke afspraken zijn door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gemaakt met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Ergotherapie Nederland (EN), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Patiëntenfederatie Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wout Adema, directeur Zorg van ZN: “Wij zijn blij met de gemaakte afspraken, die bijdragen aan de waardering voor elkaars positie. Deze afspraken helpen om gezamenlijk invulling te geven aan de juiste zorg op de juiste plek voor onze verzekerden. En doen bovendien recht aan de rol van paramedische zorg in dat verband. Wat zorgverzekeraars betreft is meer inzicht nodig in de kwaliteit van zorgverlening en is een hogere organisatiegraad noodzakelijk. Deze onderwerpen worden met de afspraken nader uitgewerkt en gefaciliteerd.”

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport: “De paramedische zorgsector is een belangrijke sector binnen de Nederlandse zorg. Dit past ook helemaal bij zorg op de juiste plek, door de juiste behandelaar te kiezen voor iedere individuele patiënt. Als het nodig is kies je voor het ziekenhuis, maar de andere keer kan je ook geholpen zijn met de fysiotherapeut of logopedist”.