ondertekening paramedie akkoord, internetformaat-980de0dd-acb0-4dc7-bf02-74f4f7192a00.jpg
Eerstelijnszorg 20-06-2019

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg getekend

De zorgverzekeraars hebben vandaag met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en het ministerie van VWS de bestuurlijke afspraken voor de paramedische zorg ondertekend. Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland: “Zorgverzekeraars verwachten dat deze afspraken helpen om gezamenlijk invulling te geven aan het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor verzekerden. Paramedische zorgverleners kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Zorgverzekeraars vinden het daarbij vooral belangrijk dat er meer inzicht komt in de kwaliteit en effectiviteit van paramedische zorgverlening, deze afspraken faciliteren dat en helpen bij de uitwerking.”

Met de afspraken wordt ingezet op het verder verbeteren van de kwaliteit door te investeren in onderzoek en het ontwikkelen van richtlijnen. De organisatiegraad wordt versterkt om de samenwerking met andere zorgverleners te verbeteren en paramedici beter zichtbaar en aanspreekbaar te maken in de regio. Het terugdringen van administratieve lasten blijft aandacht vragen en de behandelindex fysiotherapie wordt verder doorontwikkeld. Er wordt een gezamenlijk kostenonderzoek uitgevoerd, gericht op een kostprijsonderzoek in combinatie met een onderzoek naar de betaalbaarheid van de zorg en biedt inzicht voor de afzonderlijke beroepsgroepen. Informatie voor patiënten wordt verbeterd over beschikbaarheid, prijs en kwaliteit van de zorg en de ervaringen van andere patiënten. Ook wordt ingezet op Samen Beslissen waarbij patiënt en zorgverlener samen kijken welke zorg het beste past. Voor de uitvoering van de afspraken is in totaal €15 miljoen beschikbaar gesteld over een periode van 4 jaar (2019-2022).

De bestuurlijke afspraken paramedische zorg zijn gemaakt door Minister Bruins (Medische Zorg en Sport), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Ergotherapie Nederland (EN), de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Patiëntenfederatie Nederland (PFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).