Invitational conference 4 juli-013bd6e3-a8d4-4270-aba9-98f3b9f6392c.png
Langdurige zorg 08-07-2019

Voor zorgkantoren staan wensen cliënten en kwaliteit van zorg bij inkoop langdurige zorg voorop

De wensen van cliënten én de kwaliteit van de zorg staan voor zorgkantoren centraal bij de inkoop van langdurige zorg. Zorgkantoren gaan hierover in dialoog met cliëntenraden en zorgaanbieders. Leren en verbeteren is hierbij het uitgangspunt, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgkantoren zelf. Hun veranderende rol als zorginkoper krijgt steeds meer vorm, zo bleek tijdens de druk bezochte bijeenkomst over Inkopen op Kwaliteit, die Zorgverzekeraars Nederland op 4 juli organiseerde. “Van spreadsheet-inkoper naar co-creatie,” zo vertaalde senior manager Caro Verlaan van zorgkantoor CZ de ontwikkeling van de zorgkantoren.

Cliëntenraden steeds meer betrokken
Dat zorgkantoren veranderen en dat de wensen van cliënten steeds meer voorop staan, merken ook de koepels van cliëntenraden, LOC en LSR. LSR, de koepel van medezeggenschapsraden in de gehandicaptensector merkt dat cliëntenraden steeds meer betrokken worden bij gesprekken met zorgkantoren. Het LOC, die de cliëntenraden in de Verpleeghuissector vertegenwoordigt, merkt dat cliëntenraden het zorgkantoor als partner erg waarderen. Jasper Boele, bestuurder bij LSR, wil graag meer betrokken worden bij de speerpunten van het inkoopbeleid. “Als de focus van tevoren helder is, wordt de dialoog efficiënter.”  

Vertrouwen tussen partijen is de basis
Ook zorgaanbieders zijn positief over de nieuwe manier van werken van de zorgkantoren, waarbij ze echt in gesprek gaan en meer gericht zijn op het samen verbeteren van de zorg. Dat bleek al eerder uit enquêtes van zowel ActiZ als VGN onder zorgaanbieders. Margreet Kasper de Kroon, bestuurder Noordwest Veluwegroep, bevestigde dit op de bijeenkomst: “We staan nu naast elkaar in plaats van tegenover elkaar.” Zowel Zorginstituut Nederland als de NZa benadrukten dat vertrouwen tussen partijen de basis is. “Vertrouwen moet je verdienen en opbouwen,” zei Tiana van Grinsven, bestuurder bij  het Zorginstituut. Margreet Kasper de Kroon zei wel dat het oordeel dat in een kwaliteitsgesprek gegeven wordt, gebaseerd is op een momentopname. Iets kan vandaag niet goed gaan door omstandigheden maar op andere momenten kan het wel goed gaan. Ze riep de zorgkantoren op om ook aandacht te hebben voor arbeidsmarktproblematiek en het maken van een analyse van vraag en aanbod per regio op basis van demografische gegevens. ”Zorgkantoren hebben een spilfunctie in de regio, maar die moeten ze nog wel verder ontwikkelen. Ze moeten niet alleen kennis en data delen maar ook verbreden.” 

Dashboard voor zorginkopers
Om hun taak goed te kunnen vervullen, maken zorgkantoren gebruik van allerlei (openbare) data, die binnenkort in een overzichtelijk dashboard beschikbaar zijn zodat alle zorgkantoren op basis van dezelfde gegevens invulling geven aan de zorginkoop. Het doel voor de zorgkantoren is dat de zorg in bijvoorbeeld Amsterdam, Maastricht en Leeuwarden even goed is. Het dashboard, dat op de bijeenkomst voor het eerst gepresenteerd werd,  is daarbij een hulpmiddel. Het biedt een meer uniforme basis voor inzicht in kwaliteit, waar naast cijfers ook ruimte is om de uitkomsten van de dialoog in te verwerken. Tiana van Grinsven van het Zorginstituut wees ook op het belang van data: “we leven in een datatijdperk”,  maar dat data alleen niet genoeg zijn en er altijd meer nodig is: “Je kunt misschien datarijk  zijn maar tegelijkertijd informatie-arm.”

Opleiding zorgkantoormedewerkers
Zorgkantoren ontwikkelen zich tot zorginkoper van de toekomst, waarbij ze zowel normatieve (data) als narratieve (dialoog/verhalen) informatie toepassen. Daarnaast spelen ze een verbindende rol in de regio door goede voorbeelden te delen en knelpunten samen met andere partijen (zoals gemeenten) op te lossen. Zorgkantoren starten daarom binnenkort een eigen opleiding voor medewerkers, zodat ze aan de veranderende rol goed invulling kunnen geven.

Campagne cliëntondersteuning
Naast het inkopen van zorg, is cliëntondersteuning de andere pijler van de taken van zorgkantoren. Cliënten zijn hier echter niet altijd bekend mee. Daarom starten zorgkantoren in samenwerking met andere cliëntondersteuningsorganisaties over een half jaar een landelijke campagne om mensen te laten zien wat cliëntondersteuning voor hen kan betekenen. Aanwezigen bij de bijeenkomst kregen alvast een sneak preview van deze campagne.

Over de voorbereiding van het zorgkantoor op het gesprek met de zorgaanbieder is een kort filmpje gemaakt. Hierin leggen een zorginkoper en een kwaliteitsmedewerker van Zilveren Kruis uit hoe zij samen te werk gaan.