1Mantelaar_ZorgstudentEWalvisch_191218_LisedeJong_133-da1ea554-f962-4ed3-8dbe-019cec712dc4.jpg
Langdurige zorg 03-10-2019

Resultaten pilot: eenzaamheid onder ouderen vermindert door inzet zorgstudenten

Kwetsbare ouderen voelen zich minder eenzaam als ze wekelijks bezoek krijgen van een zorgstudent. Dat blijkt uit een pilot van zorgverzekeraar VGZ, Mantelaar en het Nationaal Ouderenfonds. In de pilot ‘Zorg in eigen hand’ zijn medische studenten 40 weken gekoppeld aan een oudere, die naast verzorging en begeleiding ook gezelschap nodig heeft. 70% van de ouderen ervaart minder eenzaamheid en 60 % zegt dat hun kwaliteit van leven (lichamelijke en psychische gezondheid en zingeving) is verbeterd. Mevrouw Dekker (98) is blij met zorgstudent Lise: “We hebben het heel gezellig met elkaar.”   

“Wij wilden met deze pilot aantonen dat tijd voor aandacht zorgt voor een betere kwaliteit van leven,” zegt Titiaan Zwart, directeur bij Mantelaar, een organisatie die zorgstudenten koppelt aan ouderen en hun mantelzorgers, voor zorg én gezelschap. “Wij vinden een goede balans tussen verzorging en persoonlijke aandacht belangrijk. Dat laatste schiet er in de huidige zorg nog wel eens bij in, omdat die zorg enorm onder druk staat qua kosten. Wij kijken hoe we de zorg anders in kunnen richten en hoe de kosten lager kunnen worden. Wij zetten namelijk studenten met een (para) medische opleiding in, die wij aanvullend een korte opleiding geven. Zo maken we hen breed inzetbaar: ze leveren zorg maar geven ook echte aandacht.” Martine Millecam, product owner bij zorgverzekeraar VGZ, vult aan: “Echt luisteren en tijd maken voor een gesprek is in de huidige zorg niet altijd mogelijk, maar toch zo belangrijk. We hebben samen gekeken hoe we invulling konden geven aan de pilot, waarbij we veel meer vanuit de cliënt willen denken en kijken naar wat er nog wél kan. Om dit met elkaar in te kunnen schatten moet je een band met elkaar vormen en daar is meer voor nodig dan een eenmalig bezoekje.”

Door vertrouwensband beter beeld krijgen
In Eindhoven en Nijmegen konden ouderen en studenten zich aanmelden voor de pilot. Mantelaar maakte op basis van zorgbehoefte, hobby’s en interesses een selectie. Vervolgens kon de oudere uit vier studenten een keuze maken via een persoonlijk gesprek. De student bezocht de oudere en eventueel de mantelzorger, vervolgens 40 weken lang en combineerde zorgtaken met het houden van gezelschap. Door de vertrouwensband die zo ontstaat, krijgt de student een beter beeld van hoe het echt gaat met een oudere (en zijn mantelzorger).

Grootste winst bij ouderen boven de 90 jaar
Bij ouderen boven de 90 jaar en mensen zonder partner werd de grootste winst geboekt: maar liefst 94 % zei zich minder eenzaam te voelen en een betere kwaliteit van leven te ervaren. Dat ervaart ook mevrouw Dekker, waar zorgstudent Lise de Jong (25) al twee jaar elke week langs komt. “Ik maak graag een babbeltje dus het is fijn als Lise er is, zeker nu ik in een rolstoel zit en wel de nodige verzorging nodig heb. We hebben het heel gezellig. We zijn begonnen met het doen van spelletjes. Nu wandelen we, doen we een boodschap of drinken we een kopje thee. Ik moet er wel voor betalen, maar dat vind ik niet zo erg.” Lise studeert ergotherapie en komt met veel plezier elke week twee uur langs: “Ik hoorde het van een klasgenoot en wat ik vervolgens op de site las, sprak me erg aan.  Ik heb me daarna aangemeld en ben nu al bijna twee jaar bij mevrouw Dekker. “Je bouwt echt een band op, je vertelt steeds meer aan elkaar,” zegt Lise. “Ik hoop dat ik ook na mijn studie nog langs kan blijven komen.” Daar is mevrouw Dekker het roerend mee eens.

Vervolgonderzoek naar effect op zorgvraag
“De resultaten van deze pilot zijn heel mooi en vragen om een vervolgonderzoek,” zegt Martine Millecam. “We hopen dat een betere kwaliteit van leven namelijk ook terug te zien is in een lagere zorgvraag. Daar willen we graag vervolgonderzoek naar doen, samen met Mantelaar en andere partijen.”

 

Van 1 tot 8 oktober is het de week tegen Eenzaamheid.