oudere stok internetformaat-2735454a-324d-4357-a3d7-644319d445e0.jpg
Zorgverzekering 03-10-2019

Zorgverzekeraar, zorgverleners en gemeente werken samen aan valpreventie in Amstelveen

Het aantal 65-plussers dat na een val op de eerste hulp terechtkomt, neemt flink toe. De gemeente Amstelveen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid werken daarom al enige tijd nauw samen met zorgverleners. Vorig jaar is officieel een Preventiecoalitie Valpreventie Amstelveen van start gegaan. Aan het eind van dit jaar zijn de eerste resultaten bekend, maar de coalitie is nu al een succes.

Inge Huernink-Zentgraaff is inkoper bij Zorg en Zekerheid en nauw betrokken bij de preventiecoalitie in Amstelveen. “Zorg en Zekerheid werkt al enige tijd nauw samen met de gemeente en regionale zorgverleners. Het is dus niet zo dat we vorig jaar pas zijn begonnen. Vorig jaar hebben we vanuit het ministerie van VWS subsidie gekregen om een preventiecoalitie op te zetten. Dat heeft voordelen voor de begeleiding en evaluatie. Maar we hebben de subsidie ook aangevraagd om valpreventie formeel bij VWS onder de aandacht te brengen en landelijk op de kaart te zetten.”

Meer dan preventie van zorg
Onderdeel van de preventiecoalitie is een experiment in twee Amstelveense wijken. De focus ligt op een groep van zo’n vijftig ouderen met een verhoogd valrisico (vanaf 75 jaar). “Vallen betekent voor deze groep mensen een groot risico op botbreuken met potentieel ernstige complicaties”, legt Huernink-Zentgraaff uit. “Valpreventie doet in onze ogen echter meer. Als het lukt om deze groep mensen langer vitaal te houden, neemt ook hun kwaliteit van leven toe.”

De basis voor het experiment in Amstelveen is een analyse die de praktijkondersteuner van de huisarts (POH) uitvoert. De POH kijkt hoe het is gesteld met onder meer het zicht, de mobiliteit en het medicijngebruik. Aan de hand van 13 indicatoren wordt bepaald hoe hoog het individuele valrisico is. Daarna vindt verwijzing plaats en dat is niet per definitie naar een van de zorgdisciplines. Ook binnen de gemeente en het welzijnsdomein zijn mogelijkheden die het risico op vallen kunnen verkleinen.  

Uitbreiden
Zorg en Zekerheid draagt de kosten van de valanalyse door de praktijkondersteuner. “De aanpak die we nu in Amstelveen hebben gekozen, kunnen we na de evaluatie wellicht uitrollen naar andere gemeenten. Wat we nu al zien, is dat er mogelijk winst te behalen valt in het terugdringen van onnodig medicijngebruik bij deze groep ouderen. Uit analyses blijkt vaak dat bepaalde medicijnen het valrisico vergroten.”

De gemeente Amstelveen hoopt het experiment uit te breiden naar twee nieuwe wijken. Wethouder Marijn van Ballegooijen: “Deze preventiecoalitie verbindt zorg en welzijn en dat is een goede zaak.” De samenwerking met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid bevalt de gemeente goed. “Zorg en Zekerheid doet meer dan geld investeren. We merken dat ze veel verstand van de materie hebben en bereid zijn die kennis in te brengen.”

Zorgvisie schrijft een reeks artikelen over preventie. Het eerste gaat over de valpreventiecoalitie in Amstelveen. Lees het artikel van 30 september op Zorgvisie.

Bronnen: Zorgvisie , Zorg en Zekerheid