Handen Schudden_3-dd813799-97e4-45e0-adda-f068c77ed970.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 03-10-2019

Afspraken tussen zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders bevorderen zorg voor cliënten

In het vorig jaar gesloten Hoofdlijnenakkoord GGZ is afgesproken om het contracteren in de geestelijke gezondheidszorg te stimuleren. Een in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitgevoerd onderzoek benadrukt dat het belangrijk is dat zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders samen afspraken maken. Zorgverzekeraars delen die conclusie, want in een contract kunnen afspraken gemaakt worden over de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. Dat helpt GGZ-aanbieders om zinnige zorg van goede kwaliteit te leveren en ondersteunt zorgverzekeraars om voor hun verzekerden de juiste geestelijke gezondheidszorg in te kopen.

Specifiek rond de aanpak van wachttijden in de GGZ werken zorgverzekeraars nauw samen met vertegenwoordigers van cliënten, zorgprofessionals en zorgaanbieders. Zo moet het terugdringen van de wachttijden in 2020 onderdeel worden van de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.