sport preventie-bb383c55-d76f-4a6f-8a9e-4929e859a374.jpg
Eerstelijnszorg 09-10-2019

Zorgverzekeraars volgen per 1 januari elkaars afspraken met zorggroepen over gecombineerde leefstijlinterventie

Vanaf 1 januari 2020 gaan zorgverzekeraars elkaars afspraken volgen over de contractering van zorggroepen voor de inkoop van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Sinds 1 januari 2019 is het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid met onder meer de GLI. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen.

Omdat de GLI een nieuwe verstrekking is, hebben onder meer leefstijlcoaches, zorggroepen en zorgverzekeraars de afgelopen maanden hard gewerkt om afspraken te maken over voldoende aanbod. In het belang van hun verzekerden spannen zorgverzekeraars zich maximaal in om met zoveel mogelijk leefstijlcoaches afspraken te maken, bij voorkeur via het contracteren van zorggroepen. Vanaf 1 januari 2020 gaan zorgverzekeraars elkaars afspraken volgen voor de contractering van zorggroepen bij de inkoop van GLI, zoals dat ook gebruikelijk is in de contractering van huisartsen. Alle betrokken partijen zijn blij met deze mogelijkheid, want zorggroepen vroegen al enige tijd om vereenvoudiging van het contracteerproces. Deze maatregel draagt daar in belangrijke mate aan bij.

Hoe werkt het?
De zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel in een bepaald gebied (de preferente zorgverzekeraar) maakt afspraken met zorggroepen in die regio. Die contracten worden dan overgenomen door andere zorgverzekeraars, waardoor zorggroepen niet met alle zorgverzekeraars aparte afspraken hoeven te maken. Deze afspraken gelden alleen voor het contracteren van zorggroepen. Voor het direct contracteren van individuele aanbieders is dit niet van toepassing. Daarnaast is afgesproken dat het volgen van elkaars afspraken vooralsnog enkel voor de kalenderjaren 2020 en 2021 geldt, om zo het opstartproces rond de GLI te faciliteren. Na deze twee opstartjaren gaan verzekeraars naar verwachting weer over tot het loslaten van dit volgbeleid.