IMG_2200-581b2d33-a01d-47ad-a204-7ad8860fb745.JPG
Zorgverzekering 21-10-2019

CZ publiceert eerste regiobeelden voor Zeeland en Zuid-Limburgse Mijnstreek

Zorgverzekeraar CZ heeft onlangs zowel in Zeeland als in de Zuid-Limburgse Mijnstreek een eerste beeld gepresenteerd over de sociale en gezondheidssituatie in deze regio’s. Met deze regiobeelden geeft CZ samen met de regionale partijen invulling aan de met de minister gemaakte afspraken in de verschillende hoofdlijnenakkoorden die de zorg beter en toekomstbestendig moeten maken.

In diverse hoofdlijnenakkoorden hebben de bewindslieden van VWS in 2018 afspraken gemaakt met de partijen in het zorgveld over zogenaamde regiobeelden. Deze beelden geven een inkijk in de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg en welzijn in een regio. In de transitie naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’ zijn regionale analyses belangrijke onderdelen om de regionale uitdagingen planmatig aan te pakken.

De regio in kaart
In Zeeland zijn de zelfredzaamheid van ouderen, de demografische druk en adequate samenwerking tussen de zorgpartijen bepalend voor de toegankelijkheid van zorg. Dit is een groot verschil met de Zuid-Limburgse Mijnstreek. Deze regio kenmerkt zich juist door een ongezonde, vergrijzende en krimpende populatie die erg veel zorg vraagt én krijgt. Volgens Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ, is er onmogelijk een blauwdruk te maken voor alle verschillende regionale situaties. “Om de effectiviteit van het zorgaanbod te verbeteren is het essentieel dat deze is afgestemd op de zorgen en omstandigheden in de regio. Regionale verschillen vereisen regionale oplossingen, dat is niet in een landelijk beleid te gieten.”

Volgende stap
Met de regiobeelden kan samen met partijen in de regio de volgende stap worden gezet naar een duurzame verandering. Maar een echte verandering in de regio is geen kwestie van een ‘quick fix’, goede analyse van onderliggende problematiek en samenwerkingen kosten tijd. De meest concrete invulling is de 10-jaars overeenkomst met het Zuyderland Ziekenhuis in Zuid Limburg, wat een eerste stap is in een keten van langjarige contracten met lokale grote zorgaanbieders, die onder de noemer ‘Duurzame Coalities’ een vertaling zijn van de strategische zorgvisie van de CZ.

Andere regio's volgen
Op de website www.regio-beeld.nl zijn de eerste beelden van Zeeland en de Mijnstreek terug te vinden. Andere regio’s waar CZ marktleider is, worden de komende periode toegevoegd. Op korte termijn kan in ieder geval de regio Den Haag verwacht worden.

Bronnen: CZ