IMG_2201-93a1f99e-b272-4582-8dd5-4d718f794bee.JPG
Eerstelijnszorg 22-10-2019

Adviserend tandartsen volgen met succes nieuwe opleiding

De eerste adviserend tandartsen hebben met succes de opleiding tot Adviserend Tandarts van het College van Adviserend Tandartsen (CAT) afgerond. Hiermee hebben zij aantoonbare kennis en ervaring opgedaan als adviserend tandarts voor een zorgverzekeraar en mogen zich door het CAT erkend adviserend tandarts noemen.

De adviserend tandarts vervult tandheelkundige taken bij zorgverzekeraars. De aanspraken van verzekerden zijn vastgelegd in het Besluit zorgverzekering (de basisverzekering). In principe zijn deze aanspraken door het hele land en voor alle verzekerden gelijk, ongeacht de verzekeraar. Het behoort tot de taak van de adviserend tandarts om de eenheid in de aanspraken met betrekking tot de mondzorg te bewaken en de toegankelijkheid van deze zorg te stimuleren.

Voorwaarden voor erkenning
Na het succesvol afronden van de opleiding Adviserend Tandarts kan de tandarts op voordracht van het Consilium Adviserend Tandartsen worden erkend door het CAT. De erkenning wordt verstrekt indien een tandarts werkt in dienst van een zorgverzekeraar, voldoende recente werkervaring heeft als adviserend tandarts, lid is van het CAT, de vergaderingen van het CAT heeft bijgewoond en heeft deelgenomen aan de (verplichte) bij- en nascholing. De erkenning geldt voor een periode van 5 jaar. De erkend adviserend tandartsen staan vermeld op de website van het CAT.

De adviserend tandartsen zijn verenigd in het CAT. Dat is een wetenschappelijke vereniging. In het najaar van 2017 heeft het CAT een opleidingsplan ontwikkeld voor de adviserend tandarts. Kijk voor meer informatie over het CAT en over de opleiding op http://www.college-at.nl/.