IMG_2209-10b013b7-5e48-4b50-a85d-5d65ae22a259.JPG
Medisch specialistische zorg 05-11-2019

CZ en Zuyderland Medisch Centrum sluiten overeenkomst voor 10 jaar

Zorgverzekeraar CZ en Zuyderland Medisch Centrum komen met een vernieuwende en in Nederland unieke aanpak. Met een intensieve samenwerking willen zij voor de 400.000 inwoners van de Zuid-Limburgse regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek de gezondheidszorg duurzaam verbeteren. Voor deze aanpak hebben beide organisaties een overeenkomst voor tien jaar gesloten.

De samenwerking moet een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de ervaren gezondheid en de verbetering van de kwaliteit en kosten van de zorg in de Zuid-Limburgse regio. De overeenkomst biedt de ruimte om de zorg die mensen nodig hebben ook echt op de juiste plek te organiseren.

Voor patiënten betekent dit dat zij in de toekomst meer zorg dicht bij huis zullen ontvangen en niet altijd meer naar het ziekenhuis hoeven. In de Zuid-Limburgse regio’s zijn er meer patiënten met chronische aandoeningen dan elders in Nederland: dit resulteert in gemiddeld hogere zorgkosten. De meeste patiënten in het Zuyderland zijn verzekerd bij CZ; de urgentie is dus hoog om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomstbestendigheid van de zorg. Met de overeenkomst borduren het ziekenhuis en de zorgverzekeraar ook voort op de jarenlange nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio.

Samen optrekken
Om invulling te geven aan de noodzakelijke veranderingen is ook gezocht naar een andere manier van samenwerken. Met het aangaan van deze overeenkomst laten zij het traditionele in- en verkopen van zorg los. Joël Gijzen, directeur Zorg van CZ vindt deze manier van samenwerken echt een enorme stap vooruit: “CZ wil samen met zorgpartijen in een coalitie de zorg duurzaam veranderen. De samenwerking met het Zuyderland is daarvan een mooi voorbeeld. Een intensieve samenwerking waarbij we gebruik maken van elkaars expertise om de zorg slimmer te organiseren. Doordat de afspraak een aanneemsom bevat ontstaat het comfort en de ruimte om kritisch te kijken naar welke zorg aan patiënten echt binnen de muren van het ziekenhuis georganiseerd moet worden, maar ook welke zorg we anders kunnen organiseren door gebruik van technologie of samenwerking met andere zorgverleners in de regio.” Volgens Joel Gijzen gaat CZ deze vorm van intensieve samenwerking, ook wel co-makership genoemd, eveneens met andere aanbieders aan als dat nodig is en bijdraagt aan toekomstbestendige zorg. Dan gaat het vooral om gebieden waar veel CZ-verzekerden wonen. Dit co-makership vraagt overigens ook van Zuyderland een andere werkwijze en inspanning. Bovendien zijn er ook afspraken gemaakt dat, waar dit consequenties heeft voor andere partners, CZ zich ook inspant om die zorg in te kopen.

‘Zo thuis mogelijk’
Roel Goffin, lid Raad van Bestuur van Zuyderland, geeft aan dat deze nieuwe overeenkomst nauw aansluit op de nieuwe strategie van Zuyderland: ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk.’ Werken met een vaste aanneemsom moeten Zuyderland en de regio prikkelen om de zorgkosten af te bouwen. Goffin: “We willen zorg bieden die zo goed mogelijk past in het leven van patiënten. Zo dicht mogelijk bij huis, samen met al onze ketenpartners in de regio en met gebruik van technologie die dat mogelijk maakt. Mensen herstellen nu eenmaal sneller in een vertrouwde omgeving, voelen zich dan meer betrokken bij het eigen herstel en ervaren een hogere kwaliteit van leven. Dit contract met CZ geeft ons financiële zekerheid om die transformatie te maken.”

Bronnen: CZ en Zuyderland Medisch Centrum