shutterstock_1282956781 MR wachtlijst app internetformaat-6154244e-5603-45e8-a2b4-8c151f05f512.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 05-12-2019

App ondersteunt GGZ-cliënten tijdens wachttijd

GGZ Rivierduinen heeft in november een wachttijden app gelanceerd die nieuwe cliënten van de poli volwassenen ondersteunt en informatie geeft over de intake en behandeling tijdens de wachttijd. Cliënten worden na aanmelding geattendeerd op de app. Sabine Rusticus, projectmanager eHealth bij GGZ Rivierduinen, vertelt over de ontwikkeling en meerwaarde van de app.

“We willen mensen iets bieden tijdens de tijd die ze moeten wachten tussen aanmelding en start van de behandeling”, vertelt Sabine Rusticus van GGZ Rivierduinen. “Op de eerste plaats biedt de app praktische informatie, over zaken als het verloop van de intake, de vergoedingen door zorgverzekeraars en adressen, plus een verwijzing naar de actuele wachttijden op onze website. Daarnaast biedt de app al wat psycho-educatie waarmee cliënten aan de slag kunnen ter voorbereiding op de behandeling. Dat varieert van praktische tips over hoe om te gaan met negatieve gedachten tot vragen over hun klachten. Op die manier kunnen cliënten – als ze dat willen – al aan de slag met hun klachten en kan daar in de behandeling op voortgeborduurd worden.”

Kortere wachttijden?
De app is niet bedoeld als oplossing voor het verkorten van wachttijden. Het primaire doel is om mensen te ondersteunen tijdens de wachttijd. “Kortere wachttijden zou hooguit een bijeffect van de app kunnen zijn”, denkt Sabine Rusticus. “Mensen worden uitgenodigd om alvast na te denken over hun klachten. Dat zou als positief effect kunnen hebben dat mensen sneller op de juiste plaats in behandeling komen, waardoor de doorstroming verbetert. Maar dat is een afgeleide, geen doel op zich. De app heeft ook een aantal praktische functies die een snellere doorstroming kunnen bevorderen. Wij hebben bijvoorbeeld te maken met een best hoge no show bij de eerste afspraak. De app verstuurt notificaties om mensen daaraan te herinneren en helpt zo de processen te optimaliseren.”

Tijdspad inzichtelijk en praktische handvatten
In de app is gekozen voor een tijdlijn-opzet. Dat maakt het proces van intake tot de start van de behandeling inzichtelijk. De cliënt kan precies zien welke stappen gezet worden voordat de behandeling kan starten. “Dat is direct vanaf de start van het gebruik van de app inzichtelijk”, vertelt Sabine Rusticus, “zodat mensen precies weten wat er na aanmelding nog volgt.”

Verschillende zorgaanbieders bieden vergelijkbare informatie op hun website, maar de app van GGZ Rivierduinen gaat wat verder door wachtende cliënten praktische handvatten te bieden die ze kunnen gebruiken tijdens de wachttijd. “We willen mensen zo helpen om alvast aan de slag te gaan met hun klachten. Het is geen alternatief voor een behandeling, maar kan wel behulpzaam zijn om in de wachttijd al wel wat te doen met je klachten. Dat zal heus niet voor iedereen werken, maar in een aantal gevallen kan het wel wat verlichting geven en het gevoel bezorgen dat je ‘iets’ kunt doen in die moeilijke wachttijd. De realiteit is natuurlijk dat het water mensen aardig aan de lippen staat als ze zich aanmelden. Als we dat in die wachttijd ook maar iets kunnen verlichten, dan heeft de app zijn waarde al bewezen.”

Ontwikkeltraject wachttijden app
De app is ontwikkeld in samenspraak met behandelaars en de cliëntenraad. Daarna is hij als pilot aan geboden aan een groep cliënten van GGZ Rivierduinen die feedback konden geven. Op basis daarvan zijn wat zaken bijgesteld en is de app vanaf medio november beschikbaar gesteld aan nieuwe cliënten van de poli Volwassenen. “De eerste reacties zijn gemengd, de een is blij met de tips en vragen, voor de ander is het te veel informatie. We hebben ook niet de pretentie een app te ontwikkelen, waar iedereen mee uit de voeten kan. Voor mensen met zeer ernstige klachten zal het downloaden en bekijken van zo’n app al een brug te ver zijn. Maar voor anderen is het juist heel behulpzaam. Als we 15% van 5.000 jaarlijkse nieuwe aanmelders kunnen bereiken en ondersteunen, zijn we al heel tevreden.”

Samenwerking met Zorg en Zekerheid
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vindt de wachttijdenapp een goede ontwikkeling. De regionale zorgverzekeraar werkt op verschillende fronten samen met GGZ Rivierduinen. “We investeren samen in wijkteams, die samenwerken met de gemeente, de huisarts en de wijkagent”, vertelt seniorinkoper bij de Zorg en Zekerheid Johan Maat. “Via de wijkteams krijgen cliënten precies de zorg die ze nodig hebben.” Meer informatie is te vinden in de blog die geneeskundig adviseur bij Zorg en Zekerheid Willem van Bork,  eerder dit jaar schreef.