Handen Schudden_1-9a753a90-ac1e-4175-972b-4294eea5a65b.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 18-12-2019

Afspraken voor minder regels in de ggz

Zorgverzekeraars en aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben, samen met het ministerie van VWS en toezichthouder NZa, afspraken gemaakt om de regeldruk in de ggz terug te dringen. De partijen hebben vijf punten op papier gezet waarmee het aantal regels in de ggz moet gaan afnemen.

Zo moeten zorgprofessionals nu nog kiezen uit een lijst van 183 codes om hun tijd te verantwoorden. Per 1 januari 2020 wordt dat teruggebracht naar 22 codes. Zo wordt de kans dat er een registratiefout wordt gemaakt kleiner en zorgverzekeraars zijn erbij gebaat dat op een eenduidige wijze wordt geregistreerd. Ook de verwijzing naar de ggz is verbeterd. De regels die hiervoor gelden zijn eenduidiger en duidelijker opgeschreven, overbodige regels zijn geschrapt en ze sluiten nu beter aan op hoe een (door)verwijzing in de praktijk werkt. Verder is toegelicht hoe verblijf beter kan worden verantwoord. Ook krijgen zorgprofessionals, nadat ze hierover afspraken hebben gemaakt met de zorgverzekeraar, de mogelijkheid niet altijd meer apart elke minuut te registreren en bij te houden wanneer ze zich bijvoorbeeld voorbereid hebben op een behandeling van een cliënt.

Met [Ont]Regel de zorg willen onder meer beroepsgroepen, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het ministerie gezamenlijk de regeldruk in de zorg merkbaar verminderen. Partijen binnen de ggz hebben in het Bestuurlijk Akkoord afgesproken om dit te realiseren. Deze nieuwe afspraken zijn een uitwerking daarvan. Partijen blijven met elkaar in gesprek over mogelijkheden om administratieve lasten te verminderen.