checklist, internetformaat-dfe65cd7-09d7-4358-87e8-d78024c5d1e9.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 18-12-2019

Aanpassing checklist Langdurige GGZ

Sinds 2019 is het mogelijk om voor patiënten die niet langer aangewezen zijn op verblijf binnen de GGZ een zogenoemd ZZP VMR te declareren in afwachting van een plaats voor beschermd wonen. Daarop is in 2019 de checklist Langdurige GGZ (LGGZ) aangepast. Inmiddels zijn nog enkele kleine verbeteringen in het formulier doorgevoerd.

Deze verbeteringen dienen om het gebruik van de checklist te verbeteren en tijdig zicht te bieden op de uitstroommogelijkheden voor cliënten. Zo komt ook in beeld welke cliënten in aanmerking komen voor toegang tot de Wlz vanaf 2021. De nieuwe checklist LGGZ geldt vanaf 2020.

De checklist wordt ingevuld op het moment dat duidelijk is dat een patiënt na 365 dagen nog aanspraak zal maken op GGZ verblijf met behandeling. De zorgverzekeraars en zorginstellingen spreken onderling af op welke wijze deze checklist wordt gehanteerd. Dit kan zijn in een toetsing vooraf of achteraf.

Op de site van ZN staat de checklist LGGZ 2020 met bijbehorende handleiding.
Meer informatie over de werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf GGZ staat op de site van de rijksoverheid.