symposium terug naar de toekomst illustratie-a044c5a7-7db7-4f61-a292-51f960f46557.jpg
Zorgverzekering 07-02-2020

ZN: vernieuwing, compassie en solidariteit essentieel voor toekomst van de zorg

“We moeten vernieuwen om onze goede zorg en ons mooie zorgstelsel te behouden”, zegt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De zorg heeft te maken met grote uitdagingen, zoals arbeidsmarkt en betaalbaarheid. Actie op die terreinen is er nu al, maar dat zal moeten toenemen, om te waarborgen dat de zorg houdbaar blijft. Dit is in een notendop wat werd besproken tijdens het ZN-symposium ‘Terug naar de toekomst’ op 6 februari. Het symposium stond in het teken van het 25-jarig bestaan van ZN. Maar “we willen niet terugblikken op 25 jaar ZN op dit symposium”, benadrukte de nieuwe ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg. De middag stond in het teken van de toekomst.

Van den Berg blikte vooruit, onder meer aan de hand van zijn bevindingen sinds bekend werd dat hij vanaf 1 februari jongstleden de nieuwe voorzitter van ZN zou worden. Zo ziet hij dat wet- en regelgeving in de zorg soms een obstakel vormen. “Werkt het zo voor de mensen waarvoor we het doen, is de vraag. Er moeten niet meer regels komen, maar lossere regels. Op die manier kun je bijvoorbeeld beter over de domeinen heen werken.”

Herijken
Petra van Holst stelde de vraag of wat we nu doen aan de problemen op de arbeidsmarkt en de transformatie vanuit het idee ‘De juiste zorg op de juiste plek’, voldoende is. “Gaan we op deze manier waarborgen dat iedereen over tien jaar nog de zorg kan krijgen zoals die nu wordt geboden?” Zij is van mening dat zorgverzekeraars, verzekerden, de zorgverleners én de overheid daar gezamenlijk aan moeten werken, willen we daar in slagen. “Om de waarden uit het verleden en heden – compassievolle zorg en solidariteit – te borgen, zullen we de vorm waarin we zorg aanbieden en de manier waarop we solidariteit gestalte geven, moeten herijken. De zorg van de toekomst zal anders zijn, vaak ook op een andere plek, bijvoorbeeld thuis. Compassie en wederkerigheid, ofwel solidariteit, zijn meer dan ooit kernwaarden van de toekomst. Het zijn kernwaarden voor de zorg, voor de samenwerking tussen alle partijen, voor de maatschappij als geheel.”

Gezamenlijk investeren in preventie
Een belangrijke pijler bij het vernieuwen van de zorg is een omslag waarbij we veel meer inzetten op preventie en gezonde leefstijl. “Want daar valt nog veel winst te behalen”, onderstreepte Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS, tijdens het symposium. Er zijn al mooie initiatieven gaande van zorgverleners met de steun van zorgverzekeraars, ziet hij. Ook het afschaffen van het eigen risico voor patiënten die stoppen met roken via een stoppen met roken programma vanuit de eerstelijnszorg, levert nu al een bijdrage aan de omslag. Het gezamenlijk investeren in preventie komt nog niet breed van de grond, ziet de staatssecretaris. Bij het plan voor de toekomst van de zorg waar de ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis aan werken is daar aandacht voor. “Laten we het lef hebben om samen die omslag te maken. Om uit te gaan van mensen en wat zij nodig hebben om zo lang mogelijk gezond te blijven. Met gezonde zorgverzekeraars die klaar zijn voor de toekomst”, is de oproep van Blokhuis.

Artificial Intelligence in de zorg
Deborah Nas, professor of Strategic Design for technology-based innovation aan de TU Delft, gaf een presentatie over artificial intelligence (AI) en wat dat betekent en kan gaan betekenen voor de gezondheidszorg. Het verhaal van Nas bevatte vele voorbeelden die verschenen op het scherm. Van een app die de huid checkt op verdachte plekjes tot het thuis doen van fysiotherapie oefeningen met behulp van een virtual reality bril. Of het ontwikkelen van persoonlijke medicijnen met behulp van ‘machinelearning’. Een andere ontwikkeling die we zien is veranderend gebruikersgedrag, ziet Nas. “Dat zou een groot effect kunnen krijgen op de zorgkosten.” Als voorbeeld noemt ze de millennials die actief bezig met hun gezondheid waarbij gezond eten en sporten belangrijk zijn. Ze hebben met behulp van data kennis en inzicht over hun gezondheid. En wat blijkt? “Volgens cijfers van het CBS is in deze groep van 20- tot 40-jarigen is de groei van het aantal huisartsbezoeken sneller dan in andere leeftijdsgroepen. In de afgelopen 10 jaar zijn ze bijna 50% meer naar de huisarts gegaan. Ik denk dat daar een relatie is met het googelen, kennis en wearables en het veranderend gebruikersgedrag.” Volgens Nas is één ding zeker: “Artificial intelligence verandert de relatie tussen patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar.”

Klik op onderstaande foto om het gehele fotoalbum te bekijken