rolmaat-fe1e2e51-174f-4764-87c8-dfa978a56715.jpg
Kwaliteit 20-01-2016

DICA blijft in 2016 essentiële bijdrage leveren aan transparantie kwaliteit zorg

De financiering van DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) is voor 2016 zeker gesteld. DICA en ZN bereikten daarover gisteren een akkoord. Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat de continuïteit van DICA gewaarborgd blijft, zodat zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars ook in 2016 kunnen blijven samenwerken met DICA bij het transparant maken van kwaliteit en uitkomsten van zorg voor een groot aantal aandoeningen. Zorgverzekeraars dragen voor 2016 de meerkosten boven het niveau van 2015, zodat de kosten voor ziekenhuizen dit jaar niet stijgen.

Het voortbestaan van DICA stond korte tijd onder druk, omdat te lang onduidelijk bleef welke partij welk gedeelte van de financiering van DICA voor 2016 op zich zou nemen. Een gedeelte van de financiering komt rechtstreeks vanuit ziekenhuizen. Minister Schippers gaf vorige week in de Tweede Kamer aan dat ziekenhuizen hiervoor via hun dbc’s geld krijgen. De minister vindt het niet haar taak om deelname verplicht te stellen. Dat moet de sector zelf regelen. Omdat zorgverzekeraars het niet wenselijk vinden dat het voortbestaan van DICA in gevaar komt hebben zij besloten om financieel bij te springen.

Schippers benadrukte in de Kamer ook dat de kwaliteitsregistraties van onder meer DICA de zorg aantoonbaar beter en goedkoper maken. Zorgverzekeraars zien DICA als belangrijke leverancier en onafhankelijke, unieke en betrouwbare databron voor het registreren, faciliteren, verbeteren en ontsluiten van kwaliteitsinformatie. DICA heeft de afgelopen drie jaar baanbrekend werk verricht in het transparant maken van de kwaliteit van zorg.

Programma Kwaliteit ZN
Zorgverzekeraars werken vanuit het Programma Kwaliteit met elkaar samen aan het in beeld krijgen en toegankelijk maken van informatie over de kwaliteit en uitkomsten van de zorg. Daarbij werken zij  samen met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en wetenschappelijke verenigingen die hierbij voorop lopen én met registratieorganisaties zoals DICA. De inzet van zorgverzekeraars is om voor een top 30 van aandoeningen gezamenlijk een beperkt aantal kwaliteitsindicatoren per aandoening vast te stellen.

Lees hier meer over het Programma Kwaliteit van ZN.
Lees hier het persbericht van DICA.