ambulance3-c1cd0738-1337-4f16-a0d8-62b681332941.jpg
Medisch specialistische zorg 16-12-2019

Brede samenwerking zorgt voor eerste kwaliteitskader ambulancezorg

Regionale ambulancevoorzieningen en ambulancezorgprofessionals zetten zich, samen met zorgverzekeraars en anderen, in om de kwaliteit van de ambulancezorg in ons land te bewaken en te verbeteren. Dankzij een brede samenwerking, met onder meer Zorgverzekeraars Nederland, heeft Ambulancezorg Nederland het eerste landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ontwikkeld. Voor verzekerden maakt het kader duidelijk wat zij kunnen verwachten van ambulancezorg en het kader biedt ambulancezorgprofessionals inzicht in wat zij nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. 

Dankzij 26 nieuwe kwaliteitssignalen kan zowel de ambulancezorg geleverd door regionale ambulancevoorzieningen en ambulancezorgprofessionals, als ook de samenwerking met ketenpartners, inzichtelijk en toetsbaar gemaakt worden en waar nodig verbeterd. Bij de ontwikkeling van de kwaliteitssignalen is gekeken naar patiëntervaringen, pijnmeting en behandeling, tijdigheid en samenwerking met ketenpartners. De zeven uitgangspunten van goede zorg uit de Nota goede ambulancezorg vormen de basis van de kwaliteitssignalen. 

Het kwaliteitskader is tot stand gekomen door een samenwerking van Ambulancezorg Nederland, de beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Landelijk Netwerk Acute Zorg, GGD GHOR Nederland, InEen, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

Bronnen: Ambulancezorg Nederland , Zorgverzekeraars Nederland