COPD longen, internetformaat-b364c1ac-6836-478a-83bf-172156787072.png
Medisch specialistische zorg 23-01-2020

Onderzoek naar eHealth bij COPD-patiënten

Met slimme eHealth-toepassingen kunnen COPD-patiënten zorg veilig thuis krijgen. Maar in welke mate leidt bijvoorbeeld telemonitoring daadwerkelijk tot meer zelfregie, betere kwaliteit van leven en minder zorgkosten? Dat wordt voor het eerst in Nederland onderzocht door een samenwerking tussen zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het Deventer Ziekenhuis en softwareleverancier Luscii.
 

Onderzoeksinitiator en longarts Karin Groenewegen van het Deventer Ziekenhuis ontvangt van patiënten veel positieve reacties over telemonitoring. “Het Deventer Ziekenhuis volgt COPD-patiënten al een tijdje en patiënten vinden het fijn dat er op afstand altijd iemand meekijkt en patiënten zo inzicht krijgen in hun waardes. We staan open voor nieuwe vormen van zorg, maar het is wel belangrijk dat het nut ervan wetenschappelijk wordt onderbouwd. En dat we ook weten voor welk doel eHealth kan worden ingezet.”

Zelflerend
Het Deventer Ziekenhuis gebruikt het eHealth-platform van Luscii om deze patiënten op afstand te volgen. Dat gebeurt onder meer via vragenlijsten en thuismetingen. Patiënten kunnen al die informatie via een speciale app naar het ziekenhuis doorsturen. “In onze pilot kwamen patiënten nog altijd gewoon voor een artsbezoek naar het ziekenhuis. Wat je eigenlijk wilt met telemonitoring, is dat patiënten zelflerend worden. Dat ze hun eigen gegevens zien en meer inzicht krijgen in hun ziekte en wat ze zelf kunnen doen om beter te worden. Pas dan heeft eHealth echt zin”, benadrukt Karin Groenewegen. “Dan hoeven mensen minder naar het ziekenhuis te komen, neemt de kwaliteit van leven toe en kunnen zorgkosten mogelijk omlaag.”

Effecten structureel onderzoeken
“Uit niet-wetenschappelijke evaluaties blijkt dat veel patiënten het gebruik van de Luscii app prettig vinden”, zegt Daan Dohmen van eHealth-ontwikkelaar Luscii. Tegelijkertijd is er ook discussie over het medische effect van eHealth. Juist daarom moeten we structureel onderzoeken wat die effecten zijn. Zo kunnen we aannames valideren en het concept doorontwikkelen, bijvoorbeeld door via aanpassingen in de app het zelflerend vermogen van patiënten te vergroten.”

Van wachtkamer naar woonkamer
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ondersteunt het onderzoek. “Wij willen samen met Deventer Ziekenhuis en Luscii de zorg dáár brengen waar patiënten die willen ontvangen”, reageert directeur Zorginkoop Olivier Gerrits. “Dat wil zeggen: we maken de stap van wachtkamer naar de woonkamer. Met de inzet van transformatiegelden gaat het ziekenhuis onderzoeken in welke mate eigen regie bijdraagt aan een verbeterde gezondheid. Ons streven is om in 2021 tien procent van de medisch specialistische zorg naar huis te brengen. Dit onderzoek is belangrijk om die stap te kunnen maken.”