Rollators-e1096bd6-b62e-45a4-a2df-10f0909add1b.jpg
11-06-2020

NZa: uitgaven langdurige zorg moeilijk te voorspellen door corona-uitbraak

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het budget voor de langdurige zorg op dit moment niet te wijzigen. Eerst is meer duidelijkheid nodig over de financiële impact op de langdurige zorg van de uitbraak van het corona-virus. De minister van VWS neemt dit advies over en heeft de Tweede Kamer daarover op 10 juni geïnformeerd met een brief over de budgetten voor 2020 en 2021. Het advies van de NZa volgt op een eerdere prognose in januari, op basis waarvan het budget in maart substantieel werd verhoogd. 

Zorgkantoren hebben de verantwoordelijkheid langdurige zorg in te kopen binnen het beschikbare budget van het ministerie. De NZa volgt de uitgavenontwikkeling gedurende het jaar en brengt daarover in mei en augustus een advies uit aan de minister, die op basis daarvan het budget kan bijstellen. De NZa heeft dit jaar echter gekozen om in mei geen prognose uit te brengen; het budget is bij uitzondering in maart nog aangepast en door de uitzonderlijke periode in verband met corona is het moeilijk nu een goede voorspelling te doen van de uitgaven voor de rest van het jaar. Zorgkantoren hadden graag gezien dat nu een bedrag van circa €55 miljoen als manoeuvreerruimte aan het kader was toegevoegd. De NZa acht dit echter niet nodig. In augustus informeert de NZa de minister van VWS opnieuw over de uitgaven en adviseert over de inzet van de gereserveerde herverdelingsmiddelen in 2020.

Uitzonderlijke situatie
De NZa ziet dat zorgaanbieders hun werkwijze op dit moment aanpassen op de uitzonderlijke situatie in de zorg en de verandering van de vraag. Patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgkantoren zien dat er sprake is van uitstel, verplaatsing of vermindering van zorg. Daarnaast blijkt uit cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat er meer mensen met een Wlz-indicatie zijn overleden dan wat normaal is in deze periode. Het CIZ ziet daarnaast een terugval in het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie. Het is niet bekend hoelang deze effecten van corona in de langdurige zorg aanhouden en op welke termijn de situatie weer genormaliseerd is. 

Steunmaatregelen
De zorgkantoren hebben samen met de NZa steunmaatregelen getroffen om omzetderving en extra kosten bij zorgaanbieders als gevolg van de corona-uitbraak te vergoeden. Ook hiervan zijn de effecten op de uitgavenontwikkeling op dit moment nog moeilijk in te schatten.

Bronnen: Mei-advies NZa