digitale zorg 2-bf1ae1be-c775-4d1e-a7ae-95ed7563e725.jpg
Zorgverzekering 26-06-2020

Zorgverzekeraars stimuleren en faciliteren digitale zorg

Wat merken de zorgverzekeraars van de toename van digitale zorg als gevolg van de coronacrisis? Hoe stimuleren zij de mogelijkheden voor digitale zorg? Daarover gingen een aantal zorgverzekeraars in gesprek met Smarthealth, kennisplatform voor digitale zorg. "We moeten niet terug naar het oude normaal, maar samen met alle betrokkenen het nieuwe normaal omarmen. Voor zowel patiënten als zorgverleners."

Menzis: “In de eerste weken van de corona crisis zagen we vooral veel aandacht voor beeldbellen, bij alle type zorgverleners. We zien dat een deel van de aandacht voor beeldbellen ook weer afneemt naarmate de crisis verder over zijn hoogtepunt is. We zullen als zorgverzekeraar aandacht blijven vragen voor dit onderwerp, bijvoorbeeld via ons zorginkoopbeleid. We denken dat consulten op afstand ook post-corona een enorme verbetering van dienstverlening voor patiënt en behandelaar teweeg brengen. Het reduceert onnodig reizen en kan helpen om onnodige doorverwijzingen te voorkomen. Voor een belangrijk deel van het medische werk is alsnog fysiek onderzoek nodig, maar dat is niet voor alle situaties het geval en dat kunnen scheiden is een belangrijke vaardigheid voor de toekomst.”

Zilveren Kruis: “We zien bij diverse zorgsoorten een enorme toename van het aanbod en daarmee de toegankelijkheid van digitale zorg. Steeds meer huisartsen bieden nu de mogelijkheid van een online huisartsenconsult. Dankzij telemonitoring hoeven kwetsbare hart- en longpatiënten niet meer voor reguliere herhaalbezoeken naar het ziekenhuis. En ook binnen de GGZ heeft online behandeling een vlucht genomen.”

Bronnen: Smarthealth