TS-20180123-ZN_Ziekhuis-86-a9b35f3c-f22f-41bb-82e7-497de2cfe594.jpg
Zorgverzekering 20-07-2020

Zorgverzekeraars bemiddelen verzekerden weer naar zorg als voor corona

Zorgverzekeraars bemiddelen weer evenveel verzekerden succesvol naar passende zorg als in de zomer van vorig jaar. Ziekenhuizen hervatten de planbare zorg en hebben daardoor weer ruimte voor uitgestelde behandelingen. Veel patiënten hebben daardoor al een nieuwe afspraak gemaakt of een eerste consult gehad, maar dat kan nog niet altijd en overal. Via zorgadvies en zorgbemiddeling helpen zorgverzekeraars bij het tijdig vinden van passende zorg.

Zorgverzekeraars werken voor zorgadvies en- bemiddeling samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Zo dragen zij eraan bij dat de zorg niet opnieuw overbelast wordt en dat er te lange wachttijden ontstaan. Zorgverzekeraars zien dat, na een dip tijdens de coronacrisis, het aantal verzoeken voor zorgbemiddeling weer op hetzelfde is niveau als vorig jaar zomer; zij krijgen zo’n 2000 verzoeken per maand. Ook weten zorgverzekeraars weer gemiddeld 4 op de 5 van de verzekerden succesvol te bemiddelen, net als voor corona. 

Belang van informatie
Het is van groot belang dat alle betrokkenen inzicht hebben in de mogelijkheden en wachttijden per regio. Ziekenhuizen, zorginstellingen, toezichthouders en zorgverzekeraars werken dan ook samen, vaak op regionaal niveau, om dat inzicht te vergroten. Op basis van deze gegevens kunnen zorgverzekeraars hun verzekerden goed adviseren en knelpunten tijdig signaleren. Huisartsen of ziekenhuizen die te maken krijgen met patiënten die willen weten waar ze (sneller) terecht kunnen, kunnen hen daarom verwijzen naar de adviseurs van de zorgverzekeraars. Via mijnzorgverzekeraar.nl zijn deze adviseurs eenvoudig te vinden en te bereiken.

Zorgaanbieders aan zet
Zorgaanbieders weten hoe de zorg het beste herstart kan worden en kunnen het beste bepalen welke zorg voorrang krijgt en hoe het ziekenhuis kan worden ingericht om verspreiding van corona te voorkomen. In de verschillende regio’s, in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, worden afspraken gemaakt over het hervatten van de zorg. Zorgverzekeraars ondersteunen zorgaanbieders en regio’s hierbij. Dit kan financiële steun zijn, maar zorgverzekeraars ondersteunen zorgaanbieders ook bij het toepassen van de ervaringen uit de coronaperiode. Zo stimuleren zorgverzekeraars het bieden van zorg op de juiste plek, bijvoorbeeld digitaal of aan huis, en gepast gebruik van behandelingen en onderzoeken.