mondzorg tandarts 2, 2017-95b75119-4fec-4552-beb3-8f81730f3624.jpg
Eerstelijnszorg 23-07-2020

Duidelijker informatie voor mondzorgpatiënt over behandelopties en kosten

Er komt duidelijker informatie over wat mondzorgpatiënten kunnen verwachten van hun behandelaar en zorgverzekeraar, waar het behandelopties en kosten aangaat. Dit is een van de acties naar aanleiding van een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in nauwe samenwerking met branchepartijen in de mondzorg, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat patiënten niet altijd weten welke partij hen van welke informatie kan voorzien. Dit gaat dus verbeteren in de toekomst.

Uit het NZa-onderzoek bleek ook dat patiënten niet altijd goed geïnformeerd zijn over de kosten. Bij een behandeling vanaf 250 euro is de mondzorgaanbieder verplicht een offerte af te geven. Omdat patiënten op verzoek altíjd recht hebben op een offerte, ook bij een lager bedrag, willen mondzorgaanbieders en zorgverzekeraars over dit recht duidelijker communiceren, bijvoorbeeld via posters in de wachtkamer of informatie op de website. Daarnaast werkt de NZa samen met hen uit hoe een offerte eruit moet zien, zodat de patiënt op basis hiervan een weloverwogen keuze kan maken. Deze verduidelijking past de NZa aan in de Regeling mondzorg. Streven is de regeling begin 2021 in werking te laten treden. Dan zal ook de aangescherpte informatie voor de patiënt beschikbaar zijn.

Panelonderzoek Consumentenbond
Aanleiding voor het onderzoek was de uitkomst van een panelonderzoek van de Consumentenbond uit april 2019. Een derde van de deelnemers gaf aan geen prijsopgave te hebben ontvangen, voorafgaand aan een mondzorgbehandeling die duurder is dan 250 euro. De NZa stelt dit wel verplicht. De afgelopen jaren zijn er door verschillende partijen inspanningen verricht om hierin verbeteringen door te voeren. Daarnaast zijn mondzorgpatiënten zeer tevreden over hun tandarts, orthodontist of mondhygiënist, zo bleek uit het onderzoek van de Consumentenbond. Dit alles wierp de vraag op in hoeverre de huidige offerteverplichting en informatieverstrekking tegemoet komen aan de wensen van patiënten. Daarom onderzocht onderzoeksbureau Motivaction, in opdracht van de NZa, welke informatie patiënten in de mondzorg belangrijk vinden.