Arts achter laptop, focus hand met muis-6896a75f-0195-43be-bbfe-7c60a7017d16.jpg
Informatie & Uitvoering 06-10-2020

Zorgverzekeraars: maak Nederlandse gezondheidszorg digitaal fit voor de toekomst

Zorgverzekeraars vragen de minister voor Medische Zorg Tamara van Ark om de gezondheidszorg digitaal fit te maken voor de toekomst. Dit staat in de brief aan de Tweede Kamer van Zorgverzekeraars Nederland voor het debat over gegevensuitwisseling en digitale zorg op 8 oktober aanstaande. De zorg is in de eerste plaats mensenwerk en moet dat ook blijven. Maar patiënten en hun zorgverleners kunnen enorm worden geholpen door slimme, digitale oplossingen. Dat is niet alleen patiëntvriendelijk en handig, maar ook bittere noodzaak. Door de grote groei van (met name) de ouderenzorg en de oplopende arbeidstekorten is de inzet van slimme, digitale oplossingen onmisbaar om ook in de toekomst patiënten de toegang tot goede zorg te garanderen.

Volgens zorgverzekeraars kan de juiste zorg op de juiste plek alleen tot stand komen als patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders en financiers beschikken over de juiste informatie. Er zijn talloze veelbelovende initiatieven die helpen bij betere gegevensuitwisseling en slimmere, digitale zorgverlening. Het probleem is dat deze initiatieven vaak ‘losse eilandjes’ blijven. Zorgverzekeraars willen dat de minister samen met zorgorganisaties en zorgverleners een einde maakt aan deze versnippering.

Prioriteit bij non-concurrentiële basisinfrastructuur
De digitale versnippering in de zorg kan worden gestopt door te kiezen voor een non-concurrentiële basisinfrastructuur met generieke voorzieningen zoals een zorgadresboek, een toestemmingsregister en goede autorisatie en identificatie. Dit lijkt op de manier waarop de banken zonder concurrentie gebruik maken van dezelfde standaarden en infrastructuren voor het betalingsverkeer. Ook voor de gezondheidszorg zijn dergelijke standaarden en generieke voorzieningen hard nodig. Daarmee kan de gezondheidszorg gegevens veilig en betrouwbaar uitwisselen, innovaties sneller opschalen, desinvesteringen voorkomen, administratieve lasten voor zorgverleners aanzienlijk verminderen en betere (uitkomstgerichte) bekostigingssystemen ontwikkelen.