GGZ depressief-028ea117-95a3-4f9e-8f8e-a01b7013de04.jpg
Langdurige zorg 07-11-2020

ZN tekent convenant voor samenwerking beveiligde zorg 

Zorgverzekeraars Nederland heeft namens zorgverzekeraars en zorgkantoren op 6 november met zorgaanbieders, de Dienst Justitiële Inrichtingen, minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis afspraken bekrachtigd met een convenant over de zorg aan personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. De partijen gaan intensiever samenwerken om passende, beveiligde zorg op de juiste plek te kunnen bieden voor deze doelgroep. 

Lees ook het interview met de bewindslieden hierover in de Volkskrant van 7 november.

Gezamenlijk doel is meer inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van beveiligde zorg. Iedereen die beveiligde zorg nodig heeft via een opname in een beveiligde klinische setting, moet daar volgens de partijen ook toegang tot kunnen krijgen. Het gaat landelijk om een groep van ongeveer 1.500 mensen met een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking en/of verslaving, die een ernstig risico vormen voor zichzelf of hun omgeving. 

Dashboard
De bewindslieden hebben met betrokken partijen een convenant getekend waarin is afgesproken een ‘dashboard’ in te richten dat gaat helpen ‘real time’ inzicht te krijgen in het aanbod van (beschikbare) beveiligde zorg, zodat mensen met een behoefte aan beveiligde zorg sneller opgenomen kunnen worden. Binnen een in te stellen landelijk coördinatiepunt voor schrijnende casuïstiek kunnen knelpunten die aan de hand van het dashboard naar boven komen bespreekbaar gemaakt worden. Ook kan het coördinatiepunt vragen beantwoorden over bijvoorbeeld de uitvoering van wet- en regelgeving of het oplossen van problemen. 

Meer inzicht
Jean-Paul van Haarlem, vicevoorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en bestuursvoorzitter van ONVZ, was namens de zorgverzekeraars en zorgkantoren aanwezig bij de bekrachtiging van het convenant: “We zijn blij dat nu door meer inzicht beter beveiligde zorg op de juiste plek beschikbaar komt. Omdat deze zorg vanuit meerdere wetten wordt gefinancierd, is het voor zorgverzekeraars en zorgkantoren van belang om goed overzicht te krijgen over de totale capaciteit en bezetting van deze plekken. Dit helpt ons om te garanderen dat er voldoende aanbod is om mensen die dat nodig hebben te kunnen opvangen.”

Het dashboard is een hulpmiddel voor de reeds bestaande opname- en plaatsingspraktijk. Het convenant is ondertekend door ZN, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse ggz, de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie en DJI.

Download
Convenant Dashboard Capaciteit Beveiligde Bedden