huisarts gesprek spreekkamer-3d33e57c-f0b0-44eb-b7e9-a66b71e2234b.jpg
Eerstelijnszorg 16-12-2020

Huisartsen, gemeente en zorgverzekeraar op weg naar toekomstbestendige huisartsenzorg in Amstelland

Gemeente Amstelveen, Huisartsen Coöperatie Amstelland en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid willen de huisartsenzorg in de regio Amstelland toekomstbestendig organiseren. Om dat te bereiken, starten ze een gezamenlijk onderzoek. Hieruit vloeit zowel een advies voor de korte als lange termijn voort. Aanleiding is het onlangs gepubliceerde regiobeeld Amstelland. Hieruit blijkt dat de vraag naar huisartsen in de regio fors zal groeien. De verwachting is dat er vaker een patiëntenstop komt.

“Wij merken al een tijdje dat de huisartsenzorg in Amstelveen niet goed verdeeld is”, zegt Inge Huernink, seniorinkoper huisartsenzorg bij Zorg en Zekerheid. “Hierdoor zijn er in bepaalde buurten te weinig huisartsen terwijl in andere wijken dit probleem minder speelt. Ook krijgen wij via onze collega’s van Zorgbemiddeling en Advies signalen van nieuwe bewoners in vooral Amstelveen Zuid dat zij geen huisarts meer kunnen vinden. Het is dus belangrijk om nu te handelen.”

Ook de gemeente Amstelveen ziet deze urgentie. “Iedereen zou een huisarts in de buurt moeten hebben. Dat er in een aantal wijken in Amstelveen een tekort is aan huisartsen vind ik onacceptabel”, zegt wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen van de gemeente Amstelveen. “Het aantal inwoners neemt de aankomende jaren ook nog toe. Met dit onderzoek zetten we de eerst stap om te zorgen dat iedereen in de toekomst weer een huisarts in de buurt heeft.”

Minder patiënten per huisarts
De Huisartsen Coöperatie Amstelland sluit zich aan bij het standpunt van de gemeente. “Huisartsen in de regio Amstelveen vinden het belangrijk dat ook in de toekomst een kwalitatieve en gezonde huisartsenzorg beschikbaar is binnen de gemeente“, zegt Abram Rutgers, voorzitter van de Huisartsen Coöperatie Amstelland. “Er zijn meerdere partijen nodig om dit te verwezenlijken.”

Nieuwe oplossingen
“Het is belangrijk ook een analyse te maken van de huisartsenzorg die momenteel wordt geboden en gevraagd”, zegt Inge Huernink van Zorg en Zekerheid. “Daarna kun je bijvoorbeeld besluiten bepaalde zorg onder te brengen bij ondersteunend personeel. Complexere zorgvragen kunnen leiden tot meer samenwerking met de ziekenhuiszorg. Ook eHealth kan een oplossingsrichting zijn voor de huisartsenzorg.”

De eerste resultaten van het onderzoek naar toekomstbestendige huisartsenzorg in Amstelveen worden in januari 2021 verwacht. De samenwerkingspartners hopen dat de oplossingen uit het onderzoek ook op andere plekken in de regio ingezet kunnen worden.