kantoor samenwerken overleg internetformaat-5e875f47-9111-4473-a32a-ddba0518762a.jpg
Informatie & Uitvoering 18-03-2021

Vacature beleidsadviseur uitvoering inrichting processen zorgverzekering

Zorgverzekeraars Nederland zoekt voor het team Informatiebeleid en Uitvoering een beleidsadviseur uitvoering inrichting processen zorgverzekering.

Het team vertaalt beleidsontwikkelingen voor de zorgverzekeraars naar de uitvoeringspraktijk. Het is belangrijk dat aanpassingen zorgvuldig en tijdig plaatsvinden in de keten tussen zorgverzekeraars en andere ketenpartners. Ook moeten de ketenprocessen zo efficiënt mogelijk ingericht worden, zodat de administratieve lasten zo laag mogelijk zijn. Denk hierbij onder meer aan het inrichten van declaratieprocessen, het ontwikkelen van machtigingenportalen en vormgeving van informatie-uitwisselingen met diverse partijen 

De beleidsadviseur functioneert op het knooppunt van het overleg met de leden van ZN (de zorgverzekeraars) en met de vele vertegenwoordigers van zorgaanbieders, Nederlandse Zorgautoriteit en overheid. Er is dan ook behoefte aan iemand met lef die het leuk vindt op zoek te gaan naar creatieve oplossingen en het aangaan van nieuwe verbindingen.

Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 5 april. Kijk voor meer informatie over deze vacature op onze website.