laptop werken (1)-05864a8a-7504-4105-a108-af2e10a97b24.jpg
Zorgverzekering 25-05-2021

Zorgverzekeraars: overheid wil schulden gedupeerde ouders kwijtschelden, nu goede en snelle uitvoering

Zorgverzekeraars vinden het een goede zaak dat de overheid de schulden gaat overnemen van de ouders die zijn gedupeerd door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Staatssecretaris van Financiën Van Huffelen heeft hierover vandaag met een brief de Tweede Kamer geïnformeerd. Het betekent dat de Belastingdienst alle openstaande vorderingen gaat overnemen van onder andere de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars willen in het belang van de ouders samen met de Belastingdienst nu werken aan een goede en snelle uitvoering van de voornemens. 

De betrokken koepels van private schuldeisers, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, hebben in een vroeg stadium al hun medewerking toegezegd om een passende bijdrage leveren aan een oplossing voor de ouders. Nu wordt daarin een volgende stap gezet door de overheid. De staatssecretaris heeft, naast de toezegging die zij vandaag heeft gedaan, bestuurlijke afspraken gemaakt met de koepels over de afwikkeling van de schulden van ouders. De koepels hebben daarin toegezegd zich te gaan inzetten voor de uitwerking van de plannen van de staatssecretaris. Zij gaan daarbij verwante problemen die een nieuwe start van de ouders in de weg staan, zoals een BKR-registratie, zoveel mogelijk oplossen. 

Uitwerking
De partijen gaan nu met de overheid een regeling opstellen voor de precieze uitvoering van het kwijtschelden van de schulden. De staatssecretaris wil dat de regeling gaat gelden voor bestaande betalingsachterstanden en de bijkomende kosten zoals rentes, boetes en deurwaarderskosten. Bij de volgende (zevende) voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de verdere uitwerking van haar voornemens. De nog op te stellen regeling zal naar verwachting na de zomer in werking treden. 

Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Dirk Jan van den Berg: “Financiële problemen hebben altijd een grote impact op het leven van mensen; ook bij deze ouders zien we hoe ingrijpend schulden zijn. Het is daarom een goede zaak dat de overheid nu bekend heeft gemaakt de private schulden van gedupeerde ouders over te nemen. Wij zullen er alles aan doen de uitvoering van dit besluit zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen zodra de overheid dit heeft uitgewerkt.”