Checklist-93651ac2-dc1d-44bd-896a-1bc27e67d9d1.jpg
Langdurige GGZ 29-10-2021

Checklist Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ 2022

De checklist Langdurige GGZ (LGGZ) wordt per 1 januari 2022 vervangen door de checklist Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ. Met deze aanpassing sluiten we aan op het nieuwe Zorgprestatiemodel, dat op 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Ook zijn wijzigingen aangebracht om beter te kunnen toetsen of er mogelijk een aanspraak binnen de Wlz bestaat.

De checklist wordt ingevuld op het moment dat duidelijk is dat een patiënt na 365 dagen nog aanspraak zal maken op GGZ-behandeling met verblijf. De zorgverzekeraars en zorginstellingen spreken onderling af op welke wijze deze checklist zal worden gehanteerd. Dit kan zijn in een toetsing vooraf of achteraf.

Op de website van ZN staat de checklist Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ 2022 met bijbehorende handleiding