Corona%20informatie.JPG
10-06-2022

Laatste oproep voor aanmelding corona meerkosten-regeling ggz 2021

Tot op heden hebben nog weinig ggz-instellingen gereageerd op een onderzoek naar de verklarende factoren van die meerkosten. Zorgverzekeraars Nederland heeft daarom besloten de deadline nog eenmaal te verlengen tot 27 juni 2022 en doet een laatste oproep aan ggz-instellingen om te reageren.

Het gaat om ggz-instellingen met een Zvw-jaaromzet tussen € 1 en € 10 miljoen. De Nederlandse ggz, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland hebben afgesproken om eerst onderzoek te doen naar de aard van de meerkosten in de corona-periode 2021, voordat de definitieve regeling wordt vastgesteld.

Aanbieders die zich niet tijdig aanmelden, kunnen nadien geen beroep meer doen op de nog vast te stellen meerkostenvergoeding 2021 (zie link met brief en bijlage met betreffende aanbieders).

Lees hier de oproep aan ggz-aanbieders

Bijlage 1 - Overzicht ondernemingen Meerkosten Regeling 2021

Bijlage 2 Uitvraagformulier Meerkostenregeling 2021 ggz