werkenbijzn.jpg
07-07-2022

ZN start reeks masterclasses voor ledenraden zorgverzekeraars

Dit najaar start een nieuwe reeks masterclasses voor leden van leden- en verzekerdenraden bij zorgverzekeraars. Het doel van de reeks is om deelnemers meer kennis en inzicht te geven in het zorg- en zorgverzekeringsstelsel in Nederland. Dat draagt bij aan de kwaliteit en professionaliteit van het werk van de leden- en verzekerdenraden. De reeks bestaat uit een introductiemasterclass begin oktober, gevolgd door een viertal masterclasses over specifieke thema’s: de financiering van de zorg; de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars; kwaliteit van zorg en de rol van de zorgverzekeraar; de rol van leden- en verzekerdenraden.

Zorgverzekeraars zijn ván en vóór de verzekerden. Ze zijn vrijwel allemaal georganiseerd op coöperatieve grondslag en geven hun verzekerden invloed op het algemene beleid en betrekken hen bij het zorginkoopbeleid. Leden-, of verzekerdenraden hebben daarbij een cruciale rol: ze adviseren het bestuur van de zorgverzekeraar gevraagd en ongevraagd. Dit kan de kwaliteit van de ingekochte zorg, de inhoud van de zorgverzekeringen die de zorgverzekeraar aanbiedt en de dienstverlening van de zorgverzekeraar ten goede komen. Sinds 1 januari 2021 is de Wet verzekerdeninvloed van kracht, die in een aantal eisen heeft vastgelegd hoe zorgverzekeraars hun verzekerden invloed moeten geven op hun beleid.

De masterclasses zijn bedoeld voor zittende en nieuwe leden van zorgverzekeraars. Aanmelding is mogelijk voor een of meerdere bijeenkomsten. Deze folder bevat meer informatie en een link naar het aanmeldformulier.