Foto-9d6ae256-1c25-401e-a0de-79532e8c9c37.jpg
13-10-2022

Ziekenhuizen, umc’s en zorgverzekeraars maken financiële afspraken voor pandemische crisissituatie

Koepels van zorgverzekeraars (ZN) en ziekenhuizen (NVZ en NFU) hebben afspraken gemaakt voor het geval corona opnieuw leidt tot een pandemische crisis in de medisch specialistische zorg. Voor umc’s en algemene ziekenhuizen worden met de afspraken de financiële risico’s van een crisis hanteerbaar. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen zich daardoor richten op het maken van de individuele afspraken over de zorg in 2023.

Lees via deze link de afspraken van ZN, NVZ en NFU.

Umc’s en algemene ziekenhuizen maken ieder najaar afspraken met zorgverzekeraars over de medisch specialistische zorg voor het nieuwe jaar. De afgelopen drie jaar maakten zij, door de grote impact van de pandemie, ook gezamenlijk afspraken. Zij hebben hiermee de financiële impact door corona samen opgevangen. Voor 2023 is de financiële impact van corona onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Alleen als corona dusdanig opspeelt dat er sprake is van een pandemische crisissituatie, gelden gezamenlijke afspraken.

Gezamenlijke afspraken
Bij de zogeheten fases 2d en 3 is de druk van corona op de zorg zo hoog dat de continuïteit van de landelijke zorg in gevaar is. Er is dan sprake van een pandemische situatie. De partijen hebben afgesproken dat daarbij ook landelijke afspraken passen over de financiële gevolgen van corona. Ziekenhuizen en umc’s krijgen daarbij de zorg gecompenseerd die zij door de pandemie niet meer kunnen verlenen. Ook krijgen zij een generieke vergoeding van de extra kosten die zij maken door corona. Ook voor het najaar 2022 geldt een vergelijkbare afspraak. Uiteraard spannen ziekenhuizen en umc’s zich in om de adviezen toe te passen van het ‘expertteam COVID-zorg in ziekenhuizen’.

Toegang tot ziekenhuiszorg
De koepels willen met deze afspraken de continuïteit van de ziekenhuiszorg zeker stellen. Het stimuleert individuele ziekenhuizen, umc’s en zorgverzekeraars om dit najaar passende afspraken over de zorg in 2023 te maken. Zorgverzekeraars informeren hun verzekerden via hun websites over de voortgang van de contractering en de wijze waarop de zorg wordt vergoed, ook als de contracten nog niet rond zijn. De koepels volgen de ontwikkeling van corona daarnaast op de voet. Wanneer dit de ziekenhuiszorg veel ingrijpender ontregelt dan bij het opstellen van deze afspraken was voorzien, gaan zij opnieuw met elkaar om tafel.

De NVZ, de NFU en ZN hebben deze afspraken gemaakt met goedkeuring van het ministerie van VWS. Ze worden nog voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).