ZN 036-bewerkt-92aead1c-95a6-4ccd-a897-fe82d990a519.jpg
12-10-2022

Zorgverzekeraars reageren op onderzoek NZa over wachttijden msz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht in welke mate zorgverzekeraars op dit moment sturen op het verkorten van de wachtlijsten en wachttijden in de medisch specialistische zorg. Zij concludeert op basis daarvan dat zorgverzekeraars actiever kunnen sturen op het wegwerken van wachtlijsten en wachttijden in de medisch-specialistische zorg (msz). Zorgverzekeraars zeggen in een reactie dat alle verzekerden die zorg nodig hebben, die ook op tijd moeten krijgen. Zij willen daarom hun rol in de regio nog beter vervullen. Daarbij is het belangrijk dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor de toegankelijkheid van de zorg.

De NZa heeft het onderzoek uitgevoerd bij de zorgverzekeraars die het grootste marktaandeel hebben bij de ziekenhuizen met de langste wachttijden. De zorgverzekeraars reageren gezamenlijk op de conclusies. 

Toegankelijkheid
Voorop staat dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook op tijd moet kunnen krijgen. Zorgverzekeraars werken daarom in alle regio's continu aan de toegankelijkheid van de zorg. Zij nemen daarbij de aanbevelingen van de NZa ter harte. Zorgverzekeraars benadrukken daarbij wel dat de toegankelijkheid van zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is die inspanning vraagt van alle betrokken partijen in de regio. De toegang tot zorg is en blijf een complexe en grote uitdaging door de oplopende personeelstekorten, verzuim en de langdurige coronapandemie.

Inzicht in wachttijden
Zorgverzekeraars maken met zorgaanbieders in iedere regio aanvullende afspraken. Die gaan ondermeer over het inzichtelijk maken en voorkomen van (te) lange wachtlijsten. Zorgverzekeraars vragen zorgaanbieders daarbij om alternatieve zorg te organiseren voor patiënten die lang moeten wachten en hen ook te informeren over de wachttijd. Zorgverzekeraars willen hun rol in de regio graag nog beter vervullen. Het is daarvoor van cruciaal belang dat zorgaanbieders transparant zijn over hun wachttijden en dat zij willen samenwerken. Om met de contractering oplossingen te kunnen faciliteren en stimuleren, horen zorgverzekeraars graag van zorgaanbieders wat in praktijk goed werkt om de wachttijden te verkorten. Zorgverzekeraars blijven daarnaast verzekerden altijd zo goed mogelijk bemiddelen op het moment dat zij informeren naar de mogelijkheden voor een snellere afspraak.