ZN%20082.jpg
Zorgverzekering 31-10-2022

Zorgverzekeraars: verzekerden in schuldregeling kunnen op ons rekenen

Zorgverzekeraars Nederland heeft de intentie uitgesproken om mensen in of op weg naar een schuldregeling zo goed mogelijk te ondersteunen. Veel mensen worden nu hard getroffen door de grote prijsstijgingen voor energie en levensonderhoud. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de NVVK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en grote schuldeisers, waaronder zorgverzekeraars, hebben een verklaring ondertekend waarin ze uitspreken deze groep niet in de steek te zullen laten.

Met hun handtekening geven de partijen invulling aan een belofte die het kabinet op Prinsjesdag deed in een brief aan de Kamer. Het kabinet schrijft daarin: “Inwoners met problematische schulden moeten altijd terecht kunnen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Hulp aan mensen die al in de schuldhulpverlening zitten mag niet worden beëindigd. Daarover bestaat géén discussie”, aldus het kabinet in de brief.

“Het is belangrijk dat inwoners de weg naar schuldhulp vinden. Daarom laten we het niet gebeuren dat hulpvragers uit een regeling vallen of er niet in komen. Daar is niemand bij gebaat, ook de schuldeiser niet. Ik ben blij dat we die belangrijke afspraak vastleggen met gemeenten, de NVVK en schuldeisers”, aldus minister Schouten. 

Rol zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars spannen zich altijd al in om te voorkomen dat verzekerden in de wettelijke betalingsregeling van het CAK terecht komen. Zij werken daarbij veel samen met schuldhulpverleners van gemeenten. In goed overleg wordt gezocht naar de beste oplossing voor verzekerden met betalingsachterstanden. Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Dirk Jan van den Berg: “Zorgverzekeraars weten dat de impact van schulden op de gezondheid enorm kan zijn. Natuurlijk willen we het liefst voorkomen dat verzekerden hun rekeningen niet meer kunnen betalen, maar dat ligt niet altijd binnen onze macht. Daarom doen we wat we kunnen om verzekerden in een schuldenregeling te helpen een moeilijke periode te overbruggen en hun financiën weer op de rit te krijgen.” 

Bronnen: NVVK