Feiten en cijfers

 • Feiten en cijfers Controle & Fraudebeheersing in 2015:

  • 11,1 miljoen euro was het bedrag dat zorgverzekeraars aan fraude hebben geconstateerd in 2015.
  • 20 miljoen euro was het bedrag dat zorgverzekeraars aan onjuistheden hebben geconstateerd met fraudeonderzoek in 2015.
  • 485 miljoen euro is teruggevorderd door betaalde declaraties achteraf te controleren in 2015. Het gaat hierbij om fouten.
  • 49.000 euro was het gemiddelde fraudebedrag in 2015.
   Bron: ZN

  Meer feiten en cijfers staan in de toelichting Controle  & Fraude 2015

  Feiten en cijfers Controle & Fraudebeheersing in 2014:

  • 18,7 miljoen euro was het bedrag dat zorgverzekeraars aan fraude hebben geconstateerd in 2014.
  • 53 miljoen euro was het bedrag dat zorgverzekeraars aan onjuistheden hebben geconstateerd door fraude onderzoek in 2014.
  • 449 miljoen euro is teruggevorderd door betaalde declaraties achteraf te controleren in 2014.
  • 77.000 euro was het gemiddelde fraudebedrag in 2014.
   Bron: ZN

  Meer informatie
  Meer feiten en cijfers staan in de toelichting Controle  & Fraude 2014

  • 2,76 miljard euro is begroot voor huisartsenzorg in 2016. Bron: Rijksoverheid.

  • 717 miljoen euro is begroot voor de tandheelkundige zorg (basisverzekering) in 2016. Bron: Rijksoverheid.

  • 174 miljoen euro voor zintuiglijk gehandicapten in 2016. Bron: Rijksoverheid.

  • 3,3 miljard euro is begroot voor wijkverpleging in 2016. Bron: Rijksoverheid.

  • 6,2 miljard euro is begroot voor genees- en hulpmiddelen in 2016. Bron: Rijksoverheid.

  Bovenstaande cijfers zijn een selectie uit de begrotingscijfers van de Rijksoverheid.

  • 8.700 was het aantal huisartsen dat actief is in Nederland in 2013. Bron: Vektis.
  • 1.972 was het aantal verzekerden waarvoor een huisarts gemiddeld verantwoordelijk was in 2013. Bron: Vektis.
  • Bijna een half miljoen kleine chirurgische ingrepen werden uitgevoerd door huisartsen in 2013. Bron: Vektis.
  • 4 keer (gemiddeld) gingen verzekerden naar de huisarts in 2013. Bron: Vektis.
  • De gemiddelde kosten per verzekerde voor wijkverpleging bedragen 184 euro in 2015. Bron: waarstaatjegemeente.

  Meer informatie
  Meer informatie vindt u in:

  • 3,8 miljard euro is in totaal begroot voor geneeskundige GGZ-zorg in 2016,

  Meer informatie
  Meer informatie vindt u in:

  • Circa 1,1 miljard declaraties hadden zorgverzekeraars in 2014 verwerkt (ZVW/AV/AWBZ). Bron: Vektis.

  • 1,77 miljard euro waren de beheerskosten van zorgverzekeraars in 2014. Bron Vektis.

  • 327.334 wanbetalers stonden geregistreerd bij het Zorginstituut in 2014. Bron: Zorginstituut.

  Meer informatie
  Meer informatie vindt u in:

  • In 2014 hadden zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars voor 14 aandoeningen afspraken gemaakt over de manier waarop ze de kwaliteit van zorg gaan meten, registreren en inzichtelijk maken. Bron: ZN.
  • De zorgkosten van aandoeningen uit de Top 30 van het Programma Kwaliteit waren samen 28 miljard euro in 2011 (31% van totale zorgkosten in NL). Bron: ZN.
  • Zorggebruikers konden in 2014 bij 2/3 van de huisartsen online een herhaalrecept aanvragen. Een op de vijf zorggebruikers wist dat dit kon. Bron: E-health onderzoek Nivel.
  • 4% van de Nederlanders was in 2014 bereid online de eigen gezondheidsgegevens bij te houden. Bron: E-health onderzoek Nivel.
  • 93% van de huisartsen en 95% van de medisch specialisten hield in 2014 zijn of haar dossier voornamelijk uitsluitend elektronisch bij. Bron: E-health onderzoek Nivel.
  • 719.501 vragenlijsten zijn door Stichting Miletus verstuurd in 2014 had voor het meten van de ervaringen van patiënten in de zorg, waarvan 200.382 gebruikt voor analyse (respons 28%). Bron: Stichting Miletus.

  Meer informatie
  Voor meer informatie over cijfers over kwaliteit & innovatie kunt u terecht bij:

  • 19.9 miljard euro is begroot voor langdurige zorg in 2016. Bron: Rijksbegroting.
  • De gemiddelde kosten per verzekerde voor Wlz-zorg thuis bedragen 230 euro in 2015. Bron: waarstaatjegemeente.
  • Naarmate de herziening van de langdurige zorg vordert, zullen ook meer cijfers beschikbaar komen.

  Meer informatie

  Meer informatie vindt u in:

   

  • 23 miljard euro is begroot voor medisch specialistische zorg in 2016. Bron: Rijksbegroting.

  • 777 miljoen euro is begroot voor geriatrische revalidatiezorg in 2016. Bron: Rijksbegroting.

  • 660 miljoen euro is begroot voor beschikbaarheidsbijdrage academische zorg in 2016. Bron: Rijksbegroting.

  • Gemiddeld maakt 56% van de verzekerden in 2014 gebruik van ziekenhuiszorg. Bron: Zorgprismapubliek.

   

  Meer informatie
  Meer informatie vindt u in:

  • Er zijn 9 zorgverzekeraars (concerns) met in totaal 25 risicodragers. Ze bieden in totaal 71 polissen voor de basisverzekering aan in 2015. Bron: Vektis.

  • 45,9 miljard euro is begroot voor Zvw-zorg in 2016. Bron Rijksbegroting 2016.

  • 72,9 miljard is begroot voor alle zorguitgaven in 2016 waarvan 45,9 miljard begroot voor de Zvw en 19,9 miljard voor de langdurige zorg. Het resterende bedrag betreft onder meer bijdragen aan de WMO en de Jeugdwet. Bron: Rijksbegroting 2016.

  • De uitgaven voor de Zvw-zorg in 2016 wordt gefinancierd door: premiebetalingen (16.8 miljard), inkomensafhankelijke bijdragen via het ‘loonstrookje’ (21,5 miljard), de Rijksbijdrage voor kinderen (2,5 miljard) en eigen betalingen (3,2 miljard). Bron Rijksbegroting: 2016.

  • 16,8 miljoen is het aantal Zvw-verzekerden in 2015. Bron: Vektis.

  • 68,9 % van de verzekerden is verzekerd via een collectieve zorgverzekering in 2015. Dat zijn totaal 11,6 miljoen mensen. Bron: Vektis.

  • Bijna 2 miljoen verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico in 2015. Bron: Vektis.

  • 15,9% van de verzekerden heeft geen aanvullende verzekering in 2015. Bron: Vektis.
   6,8 % van de verzekerden is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar in 2015. Bron: Vektis.

  • 1.218 euro is de gemiddelde zorgpremie op jaarbasis in 2015. Bron: Vektis.

  • 48% van de verzekerden kiest in 2015 voor een naturapolis. 7% kiest voor een polis met beperkende voorwaarden in 2015.

  • 14,3 miljoen mensen in Nederland hebben een aanvullende verzekering in 2015.

  • 3,5 miljard euro is in 2013 gedeclareerd via de aanvullende verzekering. Dat is gemiddeld 247 euro per persoon met een aanvullende verzekering. Bron: Vektis.

   

  Meer informatie
  Meer informatie vindt u in: