ts_20150304_284_znbeeldbank-17e68549-5076-4a51-809a-8b49c2b69967.jpg
Controle & Fraudebeheersing 05-04-2016

NZa onderzoekt naleven declaratieregels door GGZ-zorgaanbieders

De NZa heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het naleven van de declaratieregels door GGZ-zorgaanbieders. De resultaten van het onderzoek moeten de NZa helpen om behandelaars in staat te stellen om gemakkelijker de declaratieregels na te leven. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het onderzoek een goed initiatief van de NZa.

Uit het op 4 april gepubliceerde onderzoek blijkt onder meer dat verreweg de meeste aanbieders correct declareren belangrijk vinden. Tegelijk zeggen veel van hen dat de declaratieregels in de GGZ ingewikkeld zijn. Ook bleken ze op de website van de NZa niet eenvoudig vindbaar. NZa heeft de regels op haar website nu overzichtelijk gegroepeerd per vorm van GGZ-zorg.

De NZa gaat ook aan de slag met de andere aanbevelingen. Zij gaat de komende maanden in gesprek met zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de uitkomsten van het onderzoek, om na te gaan wat de NZa en veldpartijen kunnen doen om te bevorderen dat GGZ-zorgaanbieders correct declareren.

ZN juicht initiatieven die zorgaanbieders ondersteunen bij het correct declareren van harte toe. Betere declaraties zorgen ervoor dat controles door zorgverzekeraars tot minder uitval leiden.