ehealth-d8add00c-2508-4aab-81fa-644e2fa9145f.jpg
Digitalisering 10-06-2016

Meer grip op je eigen gezondheidsgegevens met MedMij

Het programma Meer Regie over Gezondheid  heeft MedMij gelanceerd tijdens de eHealthweek. MedMij werkt in 2016 aan een set van eisen en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het programma werkt nauw samen met patiënten, zorgaanbieders, ontwikkelaars, zorgverzekeraars en overheden. Zorgverzekeraars Nederland steunt het initiatief.

Steeds meer mensen willen over hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken. Dat kan door ze onder te brengen in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving. Gegevens uit hun medische dossiers van behandelaars maar ook allerlei zaken die ze zelf meten met apps op hun smartphone. Dat draagt bij aan inzicht in en regie over hun gezondheid. 

Iedereen toegang tot zijn eigen digitale gezondheidsgegevens
De samenwerkende partijen leveren geen persoonlijke gezondheidsomgeving(en) op, maar brengen met MedMij in kaart waaraan zo’n omgeving moet voldoen. ‘We gaan basiseisen en technische standaarden opstellen, zodat iedereen toegang kan krijgen tot een veilig, gebruiksvriendelijk en digitaal overzicht. Nu kun je in veel gevallen nog niet je eigen medicatieoverzicht downloaden in je omgeving, of je meest recente labwaarden, en dat zijn zaken waar wij naartoe willen werken,’ aldus Lies van Gennip, directeur bij het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth Nictiz.   

Informatie integreren met diensten
Onderdeel van MedMij is een ‘afsprakenstelsel’, waaronder financieringsvoorstellen en juridische aandachtspunten, op basis waarvan leveranciers en zorgverleners een persoonlijke gezondheidsomgeving en aanvullende diensten kunnen (laten) ontwikkelen. Directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie en voorzitter van het programma Dianda Veldman vertelt dat het naast het beschikbaar stellen en kunnen delen van gezondheidsgegevens ook gaat om de integratiemogelijkheden ervan met digitale gezondheidsdiensten. Door te kijken naar ervaringen van patiënten in binnen- en buitenland maakt het programma inzichtelijk welke functies de patiënten ondersteunen in het bereiken van hun gezondheidsdoelen. ‘Stel dat je na een periode van ziekte aan je herstel wilt werken. Dan kun je hiervoor doelen formuleren op je persoonlijke gezondheidsomgeving en gebruik maken van functies als een  beweegapp en een slaapapp op je smartphone om deze te bereiken.  Patiënten worden met beweegopdrachten geassisteerd om zelf te werken aan herstel en krijgen inzicht in de relatie tussen bewegen, slapen en het effect hiervan op hun gezondheid.’

Meedoen
De initiatiefnemers roepen alle partijen in de gezondheidszorg en ICT-leveranciers op om mee te doen aan de ontwikkeling van MedMij. Het gezamenlijke initiatief tot de ontwikkeling van MedMij sluit aan bij het thema van de eHealthweek: Empowering People, Trust & Standards and Social Innovation & Transition. Kijk voor meer informatie op www.medmij.nl.