draai-01000b25-0d0b-4a47-9fe2-649ee6ad72b7.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 15-06-2016

Praktijkvariatie GGZ geeft veel nieuwe informatie voor het inkoopseizoen

Ruim 40 deelnemers vanuit GGZ-instellingen, zorgverzekeraars, VWS en brancheorganisaties hebben op 13 juni 2016 deelgenomen aan de workshop praktijkvariatie GGZ, georganiseerd door Vektis en ZN. Tijdens deze workshop gaf Guus de Ruiter, onderzoeker GGZ van Vektis, een toelichting op het onderzoek Praktijkvariatie GGZ en hij presenteerde de eerste uitkomsten. Vektis heeft het onderzoek dit jaar voor de zesde keer uitgevoerd.   

Het praktijkvariatie-onderzoek wordt jaarlijks herhaald om onderlinge verschillen tussen regio’s en instellingen weer te geven. Het gaat bijvoorbeeld om verschillen in kosten en de duur van de behandeling. Op basis van deze verschillen krijgen partijen in de zorg meer inzicht in best practices en kunnen zij met elkaar in gesprek gaan over oorzaken en oplossingen voor achterblijvende regio’s of instellingen.

Dit jaar lag de focus in het onderzoek op de zorg in 2013 en 2014. De introductie van de Generalistische Basis GGZ in 2014 was daarom een interessant onderwerp. Er is nu meer zicht op het aandeel van de Basis GGZ in de totale GGZ en de regionale verschillen daarbij. Ook is er meer inzicht in de patiëntstromen tussen 2013 en 2014: welke soort zorg ontvingen patiënten in 2013, wanneer in 2014 ontvingen zij Basis GGZ en voor de tweedelijns GGZ: welke aandoeningen hadden patiënten?

Inzichten en vervolgvragen
Na de inleiding discussieerden de deelnemers met elkaar in een interactieve setting over 3 thema’s: algemene ontwikkelingen en verschillen tussen instellingen, de introductie van de basis GGZ en de relatie tussen GGZ en (somatische) ziekenhuiszorg. De discussie was levendig en leverde zowel inzichten als vervolgvragen op. Een van de deelnemers verzuchtte: “Er zijn zo veel interessante gegevens om in zo’n korte tijd te bespreken.”

Vektis en ZN kijken daarom terug op een geslaagde workshop. De uitkomsten van de praktijkvariatie zijn ondertussen beschikbaar op Zorgprisma. Vektis en ZN zullen de vervolgvragen verder bespreken met inhoudelijk experts en ze later dit jaar of in het volgende praktijkvariatie-onderzoek oppakken.