Knuffels-bd1d0edc-b8a2-4854-ab53-10bb25e28430.jpg
Medisch specialistische zorg 21-06-2016

ZN: integrale geboortezorg hard nodig in het belang van moeder en kind

Integrale geboortezorg is hard nodig om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren, in het belang van moeder en kind. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In de integrale geboortezorg werken eerste- en tweedelijnsprofessionals samen. Deze samenwerking is hard nodig om de beste zorg voor moeder en kind te organiseren. Zorgverzekeraars steunen daarom de invoering van de integrale bekostiging in de geboortezorg.

Integrale geboortezorg leidt niet alleen tot meer samenwerking in de geboortezorg, maar neemt ook bestaande schotten weg in de geboortezorg. Daarnaast maakt de integrale geboortezorg één juridische entiteit verantwoordelijk én aanspreekbaar voor kwalitatief goede zorg voor moeder en kind. Niet één zorgverlener is verantwoordelijk, maar alle zorgprofessionals in het samenwerkingsverband zijn gezamenlijk verantwoordelijk én aanspreekbaar. Zorgverzekeraars constateren daarnaast dat integrale geboortezorg ook tot meer doelmatige zorg leidt. Eventuele complicaties worden eerder opgespoord omdat zorgverleners beter samenwerken en anticiperen op eventuele complicaties.

Keuzevrijheid
Met de invoering van de integrale geboortezorg wordt eveneens de keuzevrijheid voor de zwangere vergroot. Bovenop de bestaande keuze uit eerstelijns verloskundige zorg, gynaecologie en kraamzorg, kan de zwangere vrouw ook kiezen tussen de verschillende gecontracteerde samenwerkingsverbanden. Bovendien kan zij ook in het samenwerkingsverband kiezen tussen de verschillende zorgverleners. Zorgverzekeraars constateren dat op deze wijze de keuzevrijheid niet alleen is geborgd, maar ook wordt vergroot.        

Randvoorwaarden integrale bekostiging
In de brief aan de Tweede Kamer vragen de zorgverzekeraars ook aandacht voor de randvoorwaarden voor de invoering van de integrale bekostiging in de geboortezorg. Zorgverzekeraars pleiten onder meer voor een einddatum waarop de invoering van de integrale bekostiging een feit moet zijn. Een einddatum biedt duidelijkheid aan alle partijen in de geboortezorg en vormt een belangrijke stimulans om stappen te zetten met de invoering van de integrale geboortezorg.

Lees hier de brief van ZN aan de Tweede Kamer.