kwaliteit okay-ef1b1741-6ce4-4041-95e4-a61243f6104f.jpg
Kwaliteit 08-08-2016

Project Toetsing Kwaliteitsregistraties van start

Vanwege het groeiend aantal (kwaliteits)registraties zijn de Federatie Medisch Specialisten, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, ZKN en ZN sinds 2015 bezig geweest om een toetssystematiek te ontwikkelen om kwaliteitsregistraties te beoordelen. De systematiek bestaat uit een zogenaamd Voorwaardenkader, een toetsinstrument en een procedure waarmee een gedegen advies opgebouwd kan worden over de relevantie en de kwaliteit van registraties. Deze adviezen kunnen vervolgens gebruikt worden in de wijze waarop structurele financiering gerealiseerd kan worden.

Tot april 2017 wordt deze systematiek in een project uitgetest. Een negental registraties is gevraagd om mee te werken aan deze doorontwikkeling. Dit project is bedoeld om in de eerste fase de systematiek te verfijnen en in de tweede fase vast te stellen wat er nodig is om de systematiek na april 2017 in gebruik te kunnen nemen. Uiteindelijk is het hoofddoel om meer gerichte keuzes te kunnen maken in het al dan niet structureel financieren van kwaliteitsregistraties.

Om dit project uit te kunnen voeren, hebben de genoemde zes partijen zich in april 2016 tijdens een bestuurlijk overleg achter dit doel gesteld en werd in augustus 2016 de projectovereenkomst ondertekend.

Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet om gezamenlijk meer richting te geven aan het groeiende aantal initiatieven voor het opzetten of (door)ontwikkelen van kwaliteitsregistraties.

Meer informatie over het project en de toetssystematiek staat op de site landelijkekwaliteitsregistratie.nl.

Terug naar overzicht nieuwsberichten