wijkverpleging medicijnen klaarmaken-7b2775cd-8983-497a-b570-1c540989e0cc.jpg
Kwaliteit 02-11-2016

Veldpartijen brengen kwaliteit wijkverpleging naar een hoger plan

Vertegenwoordigers van patiënten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken hard aan verbetering en transparantie van de kwaliteit van de wijkverpleging. Onlangs hebben deze partijen afspraken gemaakt over de aanlevering van data voor het jaar 2017 en 2018 aan het Openbaar Databestand van het Zorginstituut Nederland. Ook maakten ze afspraken over het doorontwikkelen van het transparant maken van kwaliteitsinformatie in de wijkverpleging.

Met deze afspraken geven partijen een eerste invulling aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor transparantie over het verbeteren van kwaliteit en het leveren van goede zorg en ondersteuning. Dit in overeenstemming met de wensen en behoeften van de cliënt.

Ervaring leert dat kwaliteit vele gezichten en vormen kent. Afhankelijk van de behoefte, vraag en het doel zijn er verschillende manieren om kwaliteit inzichtelijk te maken. Dit is niet in één instrument te vangen. Kwaliteit vraagt om een integraal beeld, en dient altijd in context te worden bezien. Om hier invulling aan te geven, werken partijen de komende periode aan de doorontwikkeling van de wijkverpleging. Met als notie dat dit niet alles omvattend is. Kenmerkend aan goede kwaliteit is ook dat dit altijd in beweging is en er ruimte en flexibiliteit moet zijn om goede initiatieven en ideeën te laten bloeien.

Openbaar Databestand Zorginstituut
Naast het toekomstperspectief is er ook een realiteit van het nu. Partijen hebben onlangs laten weten wat er in het Openbaar Databestand van het Zorginstituut moet komen. Eén van de afspraken is dat de betrokken partijen het plaatsen van reviews van patiënten over zorgaanbieders op ZorgkaartNederland stimuleren en faciliteren. Een andere afspraak gaat over de mate van aanbeveling van cliënten van de aanbieder van wijkverpleging. Er komt een registratie van het antwoord op de vraag ‘zou u deze instelling bij uw vrienden of familie aanbevelen’? De registratie bestaat uit het percentage cliënten dat een instelling een rapportcijfer 8, 9 of 10 geeft. Een derde ‘kwaliteitsmeter’ gaat over de mate van geautomatiseerde registratie door zorgaanbieders van zorginhoudelijke cliëntgegevens. De bevindingen op de diverse ‘meetinstrumenten’ zoals hierboven genoemd, komen in het Openbaar Databestand van het Zorginstituut.

De volgende partijen zijn betrokken:

  • ActiZ, organisatie van zorgondernemers
  • BTN, Branchebelang Thuiszorg Nederland
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • V&VN, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)