huisarts met stethoscoop-ce541bf7-646d-4e69-b1be-2f76c2906722.jpg
Kwaliteit 02-11-2016

Praktijkspiegel: Amsterdamse huisartsen leren van elkaar

Amsterdamse huisartsen komen regelmatig bij elkaar om spiegelinformatie over elkaars praktijk te bespreken. Hiervoor gebruiken ze de Praktijkspiegel die is ontwikkeld door Vektis, in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. Vektis leidt de informatie in de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland. De spiegelinformatie geeft inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke beeld. De huisartsen krijgen tijdens de praktijkspiegelbijeenkomsten veel informatie over hun eigen praktijk. De overzichten moeten huisartsen inspireren om uitkomsten verder uit te pluizen, te zoeken naar zaken die ze kunnen verbeteren en te komen tot onderlinge dialoog.

“Leuk gezegd, maar de eerste reflex is om te denken dat de getallen niet kloppen”, zegt huisarts Barbera van Duijn eerlijk. “Het is echt verrassend om naar je eigen cijfers te kijken. De uitkomsten in de overzichten zijn soms heel anders dan je dacht. Dan heb je de neiging om in de verdediging te schieten, terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is van de Praktijkspiegel. Het moet juist uitnodigen om dieper naar je eigen handelen te kijken. Kloppen deze getallen en zo ja, hoe komt het dat ik bijvoorbeeld meer bloedonderzoek(en) laat doen dan mijn collega-huisarts met een zelfde populatie? Misschien is dat gerelateerd aan het feit dat ik minder doorverwijs naar de tweede lijn? En scoor ik inderdaad hoger bij het voorschrijven van antibiotica? Als dat echt zo is, dan wil ik dat veranderen. Kortom: als je de verbazing toelaat, werkt het beter.”

Alle punten aan bod
Het is nog niet eenvoudig om deze cijfers te durven delen met collega’s, heeft ze ervaren. “Je moet je veilig voelen. Je kijkt toch bij elkaar in de keuken. De een kan dat makkelijker dan de ander, we zijn dat in huisartsenland nog niet zo gewend.” Daarom vond ze het goed dat de bespreking plaatsvond in groepjes van zo’n 7 tot 8 huisartsen. Ze is zeer ingenomen met de inzet van 1ste Lijn Amsterdam; dat is de Regionale Ondersteuningstructuur (ROS) voor de eerstelijnsgezondheidszorg in Amsterdam, die de bijeenkomsten organiseert. “Ze hebben de bijeenkomst heel professioneel begeleid en dat is van belang. Dankzij de ondersteuning van 1ste Lijn Amsterdam kwamen alle punten aan bod.”

Kwaliteitsslag
Adviseurs Riet Kemp en Mirjam Kohinor van de 1ste Lijn Amsterdam begeleiden de bijeenkomsten over de Praktijkspiegel. “Uiteraard kun je twisten over de cijfers, zeker niet alles klopt. Maar het gaat juist om de zaken waarmee je als huisarts iets kunt doen. Dat kan leiden tot een kwaliteitsslag.” Riet Kemp benadrukt: “Het gaat niet om goed of fout. Iedere arts biedt op zijn manier de beste zorg voor zijn patiënten. Maar het is wel goed te weten op welke onderdelen je afwijkt van je collega’s. Juist in de dialoog met collega’s kom je tot bewustwording van je handelen en wordt het mogelijk om met de uitkomsten jouw kwaliteit te beïnvloeden.”

Gespreksleider
Deelnemende huisartsen aan de Praktijkspiegel komen drie maal per jaar bijeen. 1ste Lijn Amsterdam heeft daarvoor een draaiboek uitgewerkt. “Zo kun je komen tot een kwaliteitscyclus” stelt Riet Kemp. Huisartsen kunnen overigens de drie jaarlijkse bijeenkomsten ook zelf plannen. Waarom dan 1ste Lijn Amsterdam erbij betrekken? “Wij kunnen goed optreden als gespreksleider, juist vanuit onze neutrale positie. Daarbij focussen we op onderwerpen waar de huisarts iets mee kan. Daarnaast zijn we de verbinding naar Vektis. En we zijn goed in doorvragen om zo de betekenis achter de cijfers zichtbaar te maken!”

Bronnen: 1ste Lijn Amsterdam