smartphone-54a35c9c-ee66-47df-9ba6-441dfc07e7fa.jpg
Kwaliteit 08-11-2016

Innovatiefonds Zorgverzekeraars ondersteunt app voor mensen met verstandelijke beperking

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars ondersteunt de ontwikkeling van een app die mensen met een verstandelijke beperking minder afhankelijk maakt van professionele hulpverleners. De app heeft tot doel mensen met een verstandelijke beperking die een alledaagse vraag hebben, in verbinding te brengen met een flexibel netwerk van vrijwillige meedenkers. Op die manier hoeven zij in zo’n situatie geen beroep te doen op professionele ondersteuning.

Samen met de trend dat mensen met een verstandelijke beperking meer zelf moeten en willen doen, is de verwachting dat de mate van professionele ondersteuning de komende jaren minder wordt. Door de transities en bijkomende bezuinigingen is dat bij sommige gemeenten ook al het geval. Vereniging LFB, de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking, wil de 'Denktank'-app ontwikkelen. Door het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking buiten de zorg te vergroten, kan beter op de huidige ontwikkelingen worden ingespeeld. Het inzetten van vrijwilligers wordt op veel plaatsen gestimuleerd, maar de capaciteit is beperkt doordat ‘hulpvragers’ vaak een substantiële bijdrage in tijd vragen van de vrijwilligers. Bovendien matcht hun expertise en beschikbaarheid niet altijd met de behoeften van de persoon met een beperking. Met het vergroten van een netwerk buiten de zorg vermindert de afhankelijkheid van professionele hulpverleners zonder dat dit de kwaliteit van leven beïnvloedt.

EHealth-behandelprogramma voor chronische lage rugpijn
Een tweede project dat kan rekenen op ondersteuning van het Innovatiefonds is een nieuw eHealth-behandelprogramma voor mensen met chronische lage rugpijn. In Nederland heeft 44% van de bevolking te maken met lage rugpijn waarvan 1 op de 5 chronische pijn ervaart. Met beperkingen in het dagelijkse leven als gevolg. De hogeschool van Arnhem en Nijmegen wil een modulair eHealth-programma ontwikkelen en implementeren waarmee die de zorg voor patiënten met chronische lage rugpijn moet optimaliseren. De interventie wordt opgenomen in de Nijmegen Decision Tool zodat zorgverleners patiënten er gericht naar kunnen doorverwijzen. Daarmee komt de interventie ook direct beschikbaar voor patiënten in ziekenhuizen verspreid over het land. Het doel is het bieden van laagdrempelige, effectieve zorg. In het kader van het project wordt de toegevoegde waarde van het behandelprogramma bepaald door het als pilot aan te bieden aan 100 patiënten.