ts_20150612_14_znbeeldbank-91d4f460-dfea-43b2-bd48-a5b0254254e7.jpg
Kwaliteit 08-11-2016

Negen ton subsidie voor implementatie ‘Samen Beslissen’

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in het kader van de subsidieregeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg' een subsidie van bijna 9 ton toegekend aan het project Beslist Samen! Het doel van dit project is een succesvolle toepassing en inbedding van Samen Beslissen in 24 zorgprocessen. Het gaat om het implementeren van de in dit kader ontwikkelde instrumenten zoals keuzehulpen en consultkaarten.

Dat betekent dat voor tien ziekenhuizen en twee umc's financiering en ondersteuning beschikbaar is om samen met de patiënt Samen Beslissen toe te gaan passen in minimaal 24 zorgprocessen. Het gaat om duurzame borging en verspreiding van de geleerde lessen en het delen van goede voorbeelden. Al in veel ziekenhuizen zijn trajecten gestart om Samen Beslissen in te voeren; dit project biedt een goede ondersteuning en stimulans om vanuit een kleinere setting een versnelling te initiëren. De kennis die zo wordt ontwikkeld over de toepassing van Samen Beslissen wordt vervolgens ziekenhuisbreed verspreid.

Samenwerkingspartners
Het project is een initiatief van een samenwerkingsverband tussen de Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), Zilveren Kruis en CZ groep (CZ)

Projectstart
Het project gaat op 1 maart 2017 van start en sluit aan op de landelijke campagne 'Betere zorg begint met een goed gesprek'. Ziekenhuizen krijgen rechtstreeks informatie over de wijze waarop zij hun belangstelling kenbaar kunnen maken om deel te nemen aan het project.

Bronnen: Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)