Rollator-0b008c59-8217-421e-acd3-4028a2caa35f.jpg
Kwaliteit 17-11-2016

Uitkomsten van zorg steeds belangrijker bij bepalen kwaliteit

Resultaten van behandeling in het ziekenhuis worden steeds belangrijker bij het bepalen van de kwaliteit van de zorg. Het zichtbaar maken van uitkomsten van zorg draagt bij aan het nog verder verbeteren van de zorg en het verminderen van kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen. Dit was de boodschap van Ward Bijlsma, Programmamanager Kwaliteit en Klantnavigatie bij Menzis en ZN-beleidsadviseur Lydia Vunderink op een symposium voor kwaliteitsmedewerkers van ziekenhuizen op 15 november.

Bij uitkomsten van zorg gaat het over de situatie van de patiënt na een behandeling. Bijvoorbeeld: hoe goed en wanneer kan een patiënt weer lopen na een knie-operatie? Door steeds meer de nadruk te leggen op uitkomsten van zorg, hoeven er minder structuur- of procesindicatoren geregistreerd te worden. Met een vermindering van administratieve lasten tot gevolg.

Kwaliteitsinformatie als katalysator voor verbetering
Momenteel is er veel aandacht voor het verminderen van de verschillen in uitkomsten van zorg tussen ziekenhuizen. “De zorg in ons land is goed, maar we zien ook verschillen in uitkomsten. Het is daarom belangrijk om naar die verschillen te kijken”, vindt Lydia Vunderink. Dat is belangrijk voor alle betrokken partijen; de patiënt die een keuze kan baseren op kwaliteitsinformatie, het ziekenhuis dat op basis van inzichten in eigen processen de kwaliteit structureel verbetert en de zorgverzekeraar die een passende prijs bij de geleverde kwaliteit afspreekt. Het zichtbaar maken van de uitkomsten leidt bijvoorbeeld ook tot veranderingen bij ziekenhuizen. “Het extern zichtbaar worden van de kwaliteit helpt mij om binnen het ziekenhuis middelen beschikbaar te krijgen om verbeteringen sneller te implementeren”, meldt een kwaliteitsmedewerker van een ziekenhuis.