Operatie-2-92048eb5-db65-4df5-9e2e-e0cb6f534822.jpg
Kwaliteit 05-12-2016

Meer concentratie kankerbehandeling door volume- en kwaliteitsnormen

31 Ziekenhuizen gaan bepaalde hoog-complexe kankerbehandelingen afstoten omdat zij niet voldoen aan de minimum volumenormen. Blaascarcinoom en maagcarcinoom springen eruit: respectievelijk 9 en 7 ziekenhuizen stoppen met specifieke behandelingen in 2017. Patiënten in de ziekenhuizen die deze ingrepen niet (meer) verrichten, krijgen dan een doorverwijzing naar een ziekenhuis waar de behandeling wel wordt uitgevoerd en waar het ‘eigen’ ziekenhuis mee samenwerkt.

De wetenschappelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten hebben deze minimum volume- en kwaliteitsnormen opgesteld. De desbetreffende ziekenhuizen hebben vervolgens aangeleverd. Op basis van deze resultaten heeft ZN voor 25 ingrepen, waarvan 21 hoog-complexe kankerbehandelingen, de resultaten van deze inventarisatie in kaart gebracht.

Voor- en nazorg in ziekenhuis in buurt
Op de website minimumkwaliteitsnormen.nl/ staat in een overzicht welke ziekenhuizen bepaalde complexe behandelingen aanbieden. De inventarisatie richt zich op de operatie of een andere specifiek onderdeel van de behandeling. Patiënten kunnen in veel gevallen de noodzakelijke voor- of nazorg krijgen in het ziekenhuis in de buurt.

Concentratie van ziekenhuiszorg zichtbaar
De inventarisatie van ZN laat een concentratie van ziekenhuiszorg zien bij 12 van de 21 hoog- complexe kankerbehandelingen. Het gaat hierbij om blaascarcinoom, colorectaal carcinoom, cervixcarcinoom, vulvacarcinoom, ovariumcarcinoom, niercelcarcinoom, maagcarcinoom, pancreas- of galwegcarcinoom, prostaatcarcinoom, schildkliercarcinoom, testiscarcinoom en weke delen carcinomen. Bij blaascarcinoom, maagcarcinoom en testiscarcinoom is de grootste concentratie te zien. Bij blaascarcinoom stoppen 9 van de 43 ziekenhuizen met deze behandeling; bij maagcarcinoom stoppen 7 van de 34 ziekenhuizen en bij testiscarcinoom stoppen 4 van de 18 ziekenhuizen.

Ziekenhuizen specialiseren
Beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zijn het erover eens dat deze concentratie van complexe ziekenhuisbehandelingen een belangrijke stap is in de verbetering van de kwaliteit van zorg. Door de concentratie van complexe zorg kunnen ziekenhuizen zich specialiseren en dat verhoogt de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling. Volgens ZN-beleidsadviseur Sjoerd Terpstra is het belangrijk dat mensen die te maken krijgen met een ernstige aandoening verzekerd zijn van de beste zorg. “De minimum volume- en kwaliteitsnormen hebben daarbij een stimulerende rol.”

Goede samenwerking
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars werken samen aan het concentreren van complexe behandelingen. De wetenschappelijke verenigingen zijn de stimulerende en ook belangrijke partijen. Zij zijn via Soncos de opstellers van de vragenlijsten en normen die zijn gebruikt voor de inventarisatie van de 25 ingrepen van de ziekenhuizen. Zorgverzekeraars inventariseren of ziekenhuizen voldoen aan de minimumnormen en voeren overleg met de ziekenhuizen over de consequenties als ze niet voldoen aan de norm.

Zorgverzekeraars vinden dat verzekerden toegang moeten hebben tot goede, veilige en doelmatige zorg. Voor zeer complexe aandoeningen hebben de wetenschappelijke verenigingen minimum kwaliteitsnormen opgesteld. Zorgverzekeraars contracteren geen ziekenhuizen die niet voldoen aan de gestelde eisen.

Link naar website: minimumkwaliteitsnormen.nl/