gezondheidscentrum-1f4dffce-212c-4935-a3f0-3131952448c6.jpg
Kwaliteit 02-02-2017

Werkgevers- en ondernemersorganisaties: verplaats meer zorg van ziekenhuis naar huis

‘Veel handelingen die nu in het ziekenhuis gebeuren, kunnen vaker thuis bij de patiënt in de eigen omgeving plaatsvinden. Dit kan dankzij nieuwe technologie en door de zorg slimmer te organiseren. Ingrijpende stelsel­herzieningen zijn ongewenst. Door te investeren in digitale zorg dicht bij de patiënt en beter samen te werken, wordt de zorg mensgerichter, beter én leuker om in te werken. Bovendien lopen de zorgpremies minder hard op.’ Dat staat in de vandaag gepresenteerde zorgvisie voor een nieuw kabinet van MKB-Nederland, VNO-NCW en een brede groep ondernemersorganisaties, die direct of indirect zijn betrokken bij de zorg. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is een van die organisaties.

Volgens de organisaties is de afgelopen jaren veel bereikt door het kabinet. Tegelijkertijd is de zorg nu te sterk gericht op enkel prijs en volume, in plaats van hoe we de zorg het beste kunnen organiseren. Een nieuw kabinet kan voordelen behalen door veel van de zorg die nu nog in zorginstellingen gebeurt, thuis of bij de eigen huisarts te laten plaatsvinden. Door slimme analyses van data over gezondheid, bewegen en voeding kunnen we daarnaast ziektes sneller onderkennen en een gezonde leefstijl ondersteunen. Zo kan de omslag worden gemaakt van genezen naar het voorkomen van ziektes.

Kosten stijgen met 800 euro als we niks doen
De verwachting is dat bij ongewijzigd beleid de totale zorgkosten toenemen met negen miljard euro per jaar richting 2021. Dat is 800 euro per volwassene per jaar meer dan nu. De door ondernemers- en zorgorganisaties bepleitte nieuwe innovatie-aanpak moet bijdragen aan een beheerste stijging van de kosten van de zorg. Daar profiteren alle verzekerden van, doordat de zorgpremies minder hard stijgen.