HartWacht internetformaat-51c4c1d5-0aae-4330-a45b-bcf96dcce597.jpg
Kwaliteit 07-03-2017

Vijf zorgverzekeraars vergoeden telemonitoring ‘HartWacht’ voor hartpatiënten

In navolging van Zilveren Kruis gaan ook zorgverzekeraars VGZ, DSW, ONVZ en De Friesland de eHealth-toepassing HartWacht in 2017 vergoeden.

Met HartWacht worden hartpatiënten doorlopend op afstand gemonitord. Met een speciale app meten patiënten thuis zelf vitale waarden. De metingen worden automatisch doorgestuurd naar Cardiologie Centra Nederland (CCN). Dat is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. De metingen worden bovendien meteen toegevoegd aan het online medisch dossier van de patiënt. Artsen en verpleegkundigen kunnen afwijkende waarden snel signaleren en de patiënt (en de huisarts) adviseren. Patiënten hoeven niet meer (of minder vaak) voor controles of metingen naar het ziekenhuis te komen.

Zilveren Kruis: 'een goede zaak'
"Wij zijn zeer tevreden met het feit dat we samen met CCN en FocusCura een doorbraak hebben weten te bewerkstelligen die chronische hartzorg dicht bij onze verzekerden mogelijk maakt. Dat deze zorg ook voor verzekerden van andere verzekeraars ter beschikking komt is een goede zaak," zegt Erik-Jan Wilhelm, directeur Strategie en Innovatie van Zilveren Kruis.

Samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen
Op dit moment kunnen patiënten voor HartWacht nog alleen terecht bij CCN, maar als het aan Goldman ligt komt daar snel verandering in: "Op dit moment voeren we gesprekken met verschillende ziekenhuizen en huisartsen om HartWacht ook buiten onze eigen locaties aan te bieden. Wij monitoren de patiënten dan namens de behandelend arts. Schaalbaarheid is een belangrijke succesfactor voor zorg op afstand en op die manier hoeft niet elk ziekenhuis het wiel opnieuw uit te vinden."