bloeddruk meten-f7d6c3a8-d51d-4464-83fb-b260694f8ff1.jpg
Kwaliteit 17-05-2017

Value based healthcare: ambitie om patiënten brede toegang te geven tot uitkomsten van zorg

“Het is positief dat de aanpak van Value Based Healthcare (VBHC) in Nederland op zoveel enthousiasme kan rekenen. Om het door Bas van den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS, geschetste doel te bereiken - transparantie voor vijftig procent van de ziektelast in de curatieve zorg in vijf jaar tijd - is duidelijk dat nog forse stappen gezet moeten worden. ZN draagt vanuit het gezamenlijke Programma Kwaliteit zeker haar steentje hieraan bij. We doen het absoluut niet slecht in Nederland, maar patiënten wachten al te lang op de brede beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie over de zorg.” Dit zegt Marianne Lensink, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, na afloop van hét Value Based Healthcare congres op 11 mei jongstleden.

Gastspreker op het congres was professor Michael Porter, verbonden aan Harvard University en grondlegger van Value Based Healthcare (VBHC). VBHC gaat uit van de waarde van de zorg voor de patiënt op basis van uitkomsten van de zorg gedeeld door de kosten. Betrouwbare registraties en indicatoren zijn onmisbare bouwstenen om de waarde van de zorg inzichtelijk te maken.

Nederland is koploper
Voor een tot de nok toe gevulde zaal hield professor Porter een wervend verhaal over de basisprincipes van VBHC. Op basis van alle activiteiten in Nederland rond registraties, indicatoren en transparantie kwam hij tot de conclusie dat Nederland koploper is. Hij sprak waardering uit voor zorgaanbieders, instellingen, patiënten en zorgverzekeraars die in verschillende combinaties in pilots ervaring opdoen met het continu verbeteren van de zorg op basis van de principes van VBHC. CZ, Menzis en Zilveren Kruis werden geprezen voor hun bijdrage aan verschillende initiatieven.

Niet het wiel opnieuw uitvinden
Voorafgaand aan de speech van professor Porter schetste Bas van den Dungen de koers die de overheid de komende jaren wil varen. Hij omarmde de principes van VBHC en benadrukte dat Nederland dat wat in andere landen al beschikbaar is, gewoon kan kopiëren. “Vind niet het wiel opnieuw uit, maar maak gebruik van kennis die al beschikbaar is.” Daar mee wees hij op internationaal beschikbare indicatoren zoals die van ICHOM. Van der Dungen sprak een stevige ambitie uit: over vijf jaar moet vijftig procent van de ziektelast binnen de curatieve zorg transparant zijn. Hij onderstreepte in zijn speech de unieke aanpak waarin professionals, patiënten, zorginstellingen en zorgverzekeraars samenwerken in Nederland. Zorgverzekeraars zetten daar fors de schouders onder. ”Zorgverzekeraars zien het als een uitdaging om in het gezamenlijke programma de ontwikkelde kennis over te dragen naar de andere sectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de eerste lijn en de wijkverpleging. Die aandachtsgebieden nemen wij mee in ons Programma Kwaliteit. De succesvolle tri partite aanpak in de medisch specialistische zorg heeft geleid tot uitkomstindicatoren voor 18 aandoeningen op basis van kwaliteitsregistraties. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk via zorginzicht.nl”, zo stelt Marianne Lensink.

Prijs voor Menzis en Santeon
Dat zorgverzekeraars en zorgverleners goed samenwerken, bleek uit de prijs die Menzis en Santeon ziekenhuizen ontvingen voor excellente samenwerking op het gebied van VBHC. Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis: “We zijn ontzettend trots op deze prijs. Het is een mooie waardering en erkenning voor de toegevoegde waarde van Menzis in het VBHC-programma van Santeon. We vinden dat zorgaanbieders transparant zouden moeten zijn over hun uitkomsten en laten zien dat ze permanent verbeteren. Daar wordt de klant beter mee geholpen en op de lange termijn kunnen we de kosten hiermee verminderen.”