ziekenhuisbed-2ccce0b2-3334-419e-a2ef-f7c1435d491c.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 27-06-2017

Innovatiefonds Zorgverzekeraars helpt bij voorkomen overbehandeling colorectale kanker

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft een financiële bijdrage aan het AMC voor de implementatie van een test die overbehandeling van colorectale kanker moet voorkomen. Dit verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en geeft op voorhand meer zekerheid over de uitkomst van de behandeling.

Met jaarlijks 15.500 nieuwe diagnoses en in totaal 70.628 patiënten in 2015, is een colorectaal carcinoom (CRC) de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De overlevingskans is sterk afhankelijk van het stadium van de tumor bij diagnose. De patiënten worden doorgaans behandeld met chemotherapie, soms aangevuld met doelgerichte anti-EGFR-therapie (behandeling met antilichamen). Het ziekteproces en de behandeling vormen een zware belasting met grote invloed op de kwaliteit van leven van patiënten. Bovendien is de behandeluitkomst zeer variabel. De helft van de patiënten heeft geen profijt van deze anti-EGFR-therapie. Het AMC heeft een eenvoudige immunohistochemische (IHC) test ontwikkeld en gevalideerd die de tumorgevoeligheid voor anti-EGFR-therapie kan voorspellen. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft een financiële bijdrage toegekend voor implementatie van deze test. Door zorg op maat aan patiënten te bieden, wordt beoogd de behandelefficiëntie van anti-EGFR-therapie te verbeteren en daarmee overbehandeling tegen te gaan en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Hulp voor jongeren met zichtbare aandoening
Een andere groep die kan rekenen op steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, zijn jongeren met een zichtbare aandoening, die aangeboren kan zijn en/of het gevolg is van een huidaandoening, trauma, ziekte of medische behandeling. In Nederland zijn dat er naar schatting meer dan 250.000. Uit onderzoek blijkt dat één derde van deze jongeren hierdoor psychologische problemen ontwikkelt. Ze hebben onvoldoende zelfvertrouwen, zijn ontevreden over hun lichaam, voelen zich angstig in sociale situaties en trekken zich terug. Ook functioneren zij minder goed op school. In Engeland is een online interventie ontwikkeld voor jongeren met zichtbare aandoeningen: ‘YP Face It’, afgeleid van een evidence-based programma voor volwassenen. Gebleken is dat ‘YP Face It’ in een behoefte bij de doelgroep voorziet, leidt tot meer zelfvertrouwen en een afname van de mate van angst in sociale situaties. Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis krijgt van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars financiële steun om het Engelse programma in het Nederlands te vertalen en na te gaan of Nederlandse jongeren die kampen met een uiterlijk gerelateerde problematiek, ook baat hebben bij het programma. Bij positief resultaat zal het programma in ieder geval in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, het UMC Utrecht en het Radboudumc worden geïmplementeerd.

Jongeren maken content voor site psychische gezondheid
Jongeren helpen om hun vragen over hun psychische gezondheid te normaliseren, bespreekbaar te maken, te toetsen bij mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt, te toetsen bij betrouwbare deskundigen en een wegwijzer zijn. Dat is het doel van de website MINDyoung, die sinds oktober 2016 operationeel is. Het platform biedt inhoudelijke informatie en peersupport aan en geleidt jongeren naar websites die het beste passen bij hun (hulp)vraag. Zo wordt er ook verwezen naar pratenonline.nl/ en 113online.nl/, waarvoor het Innovatiefonds Zorgverzekeraars eerder financiële steun gaf. Om het platform verder te verrijken, wordt een MINDyoung Studio opgezet, waarin jongeren zelf content gaan produceren. Stichting MIND krijgt een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars om de MINDyoung Studio mogelijk te maken.

Analyse Big Data psychiatrie
Het UMC Utrecht heeft een project opgezet waarin data van patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis worden geanalyseerd. De bedoeling is dat op grond van deze analyses gepersonaliseerde zorg geboden kan worden. Het project richt zich in beginsel op het voorspellen van medicatie-effecten en agressie-incidenten. Het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is benieuwd of er klinisch relevante resultaten volgen en heeft daarom, bij wijze van uitzondering, voor de eerste fase van het project een bijdrage ter beschikking gesteld.