Voorkomen en bestrijding zorgfraude lukt het best bij samenwerking ketenpartijen
Controle & Fraudebeheersing 30-03-2015

Voorkomen en bestrijding zorgfraude lukt het best bij samenwerking ketenpartijen

“We dienen te zorgen voor een cultuur waarbinnen iedereen het belang van correct declareren inziet en dus handelt naar de geest van de wet en niet alleen naar de letter ervan. Partijen moeten met elkaar het gesprek aangaan. Praten over ieders rol en verantwoordelijkheid in de keten.” Dit zegt Marleen Relouw, ZN-beleidsadviseur, in de jongste uitgave van het blad BoardRoom ZORG.  

In het artikel wordt duidelijk dat bij onjuistheden lang niet altijd sprake is van fraude. Volgens de cijfers uit het jaarlijks fraudeonderzoek van ZN blijkt dat in 2013 van de 27,3 miljoen euro aan onjuistheden die door fraudeonderzoek aan het licht kwamen, bij 9,4 miljoen euro daadwerkelijk aan fraude is vastgesteld. “Bij zorgfraude wordt de regel overtreden, gaat het over bewust handelen en is wederrechtelijk voordeel verkregen. Denk hierbij aan dubbele claims, valse declaraties en het ophogen van declaraties”, legt Relouw uit.

Samen werken aan fraudebeheersing
Relouw geeft ook uitleg over hoe zorgverzekeraars, samen met andere partijen, fouten en fraude in de zorg bestrijden. Naast het kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg , waarin zorgverzekeraars onder meer samen werken aan fraudebeheersing, is er bijvoorbeeld een plan Fraudeaanpak 2015-2017. “Naast werken aan vertrouwen tussen alle ketenpartners zijn we van plan meer thematisch in de keten samen te werken. Verder willen we het dagelijks proces van fraudebeheersing met ketenpartners meer stroomlijnen”, zegt Relouw.

Lees hier het volledige artikel in BoardRoom ZORG van 27 maart jongstleden.