ball-1566494_1920-3c67b036-0352-4189-85d3-b5bcec24cb2e.jpg
Kwaliteit 07-11-2017

Veel Nederlandse belangstelling voor congres over Value Based Healthcare

Nederland was goed vertegenwoordigd op het jaarlijkse internationale congres van The International Consortium for Health Outcomes Measurements (ICHOM) in Washington eind oktober. ICHOM is een non-profitorganisatie die zich ten doel stelt om gezondheidszorg te verbeteren op basis van voor de patiënt belangrijke uitkomsten van zorg te meten en te vergelijken. Dit heet ook wel Value Based Healthcare. Van de 600 deelnemers hadden ruim 100 de Nederlandse nationaliteit, waaronder bestuurders van zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van ZN. Tijdens het congres werd nogmaals bevestigd dat er in Nederland al veel gebeurt op het gebied van het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg. Nederland is een van de koplopers.

Voor meer dan 20 aandoeningen bestaan internationaal gedragen sets met uitkomstindicatoren. Het ontwikkelen van de sets is een belangrijke stap op weg naar Value Based Healthcare. Bijna alle sets zijn tot stand gekomen met input van Nederlandse artsen. De ontwikkelingen in Nederland rondom het meten en vergelijken van kwaliteit sluiten goed aan bij het gedachtengoed van ICHOM.  Ernst van Koesveld, plaatsvervangend DG Langdurige Zorg en directeur Zorgverzekeringen bij VWS, lichtte in zijn presentatie toe hoe de Nederlandse overheid het verbeteren van kwaliteit van zorg ondersteunt.  Belangrijke uitgangspunten zijn opgenomen in het regeerakkoord.

Inspirerende discussies
Het ministerie van VWS  had samen met het Zorginstituut Nederland rondom het congres voor de Nederlandse deelnemers twee sessies georganiseerd om gebruik te maken van deze positieve vibe. Want er moet in Nederland nog veel gebeuren. Diverse voorlopers hielden een presentatie over hun ervaringen met Value Based Health Care. Door de openheid over positieve maar ook negatieve bevindingen ontstonden vele inspirerende discussies. Er is nog maar een beperkt aantal klinische uitkomstindicatoren beschikbaar en het rapporteren van uitkomsten door de patiënt (PROMs) staat nog in de kinderschoenen, laat staan het gebruik ervan in de spreekkamer. De uitdaging is om hierin een versnelling aan te brengen.  

Afspraken
In een slotbijeenkomst heeft de Nederlandse delegatie gediscussieerd en afspraken gemaakt over randvoorwaarden die ingevuld moeten worden willen we Value Based Health Care in Nederland verder brengen. De meest belangrijke speerpunten die het Zorginstituut en VWS willen oppakken zijn:

  • Gegevensbescherming
  • Regie op ICT, met datastandaarden voor gegevensuitwisseling 
  • Registratie uit de bron
  • Cultuuromslag om PROMs daadwerkelijk te gaan gebruiken
  • Regeldruk laten afnemen

Ook voor zorgverzekeraars liggen er uitdagingen. Bijvoorbeeld het wegnemen van angst om afgerekend te worden op transparantie. ZN gaat vanuit het Programma Kwaliteit de uitkomsten van het congres samen met veldpartijen bespreken en bekijken op welke wijze ZN het Zorginstituut en VWS van input kan voorzien.

Terug naar overzicht nieuwsberichten